PDFДрук

Будівництво будівель і споруд та землевпорядкування

Нині до складу відділення входить дві спеціальності, а саме:

«Будівництво та експлуатація будівель і споруд»;
«Землевпорядкування».

Історія відділення


У 1966 році було організовано відділення «Промислове та цивільне будівництво», яке було другим у складі технікуму. Цього ж року було здійснено прийом 122 студентів. На відділенні працювали висококваліфіковані спеціалісти-будівельники, які прийшли з виробництва і ділилися зі студентами своїм досвідом.

Завідуючим відділенням було призначено Швидченка Івана Петровича, який працював на цій посаді по 1984 рік. Сьогодні завідувачем відділення є Анатолій Васильович Рябик, викладач з 28-річним стажем, досвідчений, вимогливий керівник, завдяки зусиллям котрого злагоджено працює весь колектив.

Високоосвічені викладачі Юрій Петрович Король, Світлана Володимирівна Рудиця, Ольга Тимофіївна Клименко, Павло Олексійович В’язун, Наталія Михайлівна Гуц, Олександр Леонідович Кузько забезпечують повний цикл навчального процесу.

Викладачі відділення не втрачають зв’язків з виставковим центром у місті Києві, відвідуючи разом зі студентами весняні та осінні виставки, знайомлячись із новітніми технологіями й активно впроваджуючи їх у навчальний процес.


Спеціальність «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»


Студенти вивчають спеціальні предмети: будівельне матеріалознавство, геодезію, будівельні конструкції, основи розрахунків будівельних конструкцій, економіку, експлуатацію будівель, технологію та організацію будівельного виробництва. Для вивчення цих дисциплін обладнані спеціальні лабораторії, кабінети, оснащені сучасною обчислювальною технікою.

За час навчання студенти освоюють дві-три робітничі професії: муляра, тесляра, штукатура, маляра.
Відділення готує висококваліфікованих техніків-будівельників з будівництва та експлуатації будівель і споруд.
За час існування відділення підготовлено більше ніж 3000 молодих спеціалістів, які працюють у будівельних організаціях та інших галузях народного господарства нашої держави та близького зарубіжжя.

Спеціальність «Землевпорядкування»

Нині до складу відділення входить нова спеціальність «Землевпорядкування», що була відкрита у 2013 році. Цього ж року відбувся перший набір студентів.

Студенти спеціальності «Землевпорядкування» вивчатимуть спеціальні предмети: фотограмметрія, управління земельними ресурсами, топографічне і землевпорядне креслення, земельний кадастр, земельне право, землевпорядне проектування та інші.

У подальшому студенти отримають кваліфікацію техніка-землевпорядника. Молодший спеціаліст землевпорядної справи здатний виконувати таку професійну роботу, як організація ефективного використання земель, їх охорона, контроль за дотриманням земельного законодавства; дотримання зйомки, нівелювання; складання проектів міжгосподарського землеустрою з економічним обґрунтуванням; ведення земельнооблікової інформації; проведення заходів із землеустрою, забезпечення безпечного проведення робіт.

Фахівець середньої ланки спеціальності «Землевпорядкування» може займати перинні посади землевпорядника в сільських, селищних та міських радах, відділах та управліннях Держкомзему, спеціаліста з моніторингу, роздержавлення та приватизації земель.

Проходження виробничої практики

Практичні навички студенти спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» набувають у будівельних організаціях країни, а саме:

  • ДПБУ 143, м. Київ;
  • Будівельно-монтажне експлуатаційне управління 5, м. Конотоп;
  • ПП «Серго»
  • ВАТ УМБІА;
  • ТОВ ЖЕД «Південний»;
  • ТОВ «Мотордеталь – Конотоп»;
  • ВАТ «Конотопський арматурний завод» та ін.

Випускники відділення мають можливість продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації:

Вступ до цих вузів проводиться на пільгових умовах, навчання відбувається за скороченою формою.