PDFДрук

Методична робота

Методична робота – це система організації діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, основаної на дослідженнях науки та передового досвіду, спрямованої на удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Науково-методичну роботу в Політехнічному технікумі Конотопського інституту Сумського державного університету очолює методист Юлія Володимирівна Туманова.

Фахівець методичного кабінету Лазука Джульєтта Анатоліївна займається створенням електронної бібліотеки, стежить за поповненням навчально-методичних комплексів з дисциплін та за їх збереженням.

Нині педколектив технікуму працює над вирішенням єдиної методичної проблеми «Формування професійно-ділових якостей студентів у процесі навчання згідно зі стандартами України по підготовці молодших спеціалістів», яка є стратегічним завданням для всіх видів колективних форм методичної роботи закладу.

Методична діяльність Політехнічного технікуму КІСумДУ охоплює наступні напрямки:
- участь у діяльності методичної ради технікуму;
- проведення науково-теоретичних та науково-практичних семінарів;
- організація роботи з молодими та новопризначеними викладачами;
- вивчення, узагальнення і впровадження досвіду досвідчених викладачів та класних керівників груп;
- накопичення й систематизація методичних матеріалів педагогічного колективу технікуму та відповідних матеріалів педагогічних видань;
- вивчення та поширення інноваційних методів навчання та виховання;
- відпрацювання оптимальних форм і методів організації самостійної позааудиторної роботи студентів.

Навчально-виховний процес у технікумі здійснюється висококваліфікованими фахівцями своєї справи. Серед яких п’ять працівників мають звання "Відмінник освіти України" ( Д. І. Павлун, В. Ф. Кутна, А. Ф. Коросташевець, В. С. Свердлін, Ю. П. Король), чотири працівники нагороджені грамотами МОН ( Т. В. Гребеник, І. В. Мельниченко, Д. І.Павлун, В. С. Свердлін), близько десяти викладачів - грамотами обласного управління. В закладі працює  25 викладачів вищої категорії, 21 викладач І категорії, 4 викладачі мають звання «викладач-методист». Викладачі Політехнічного технікуму мають наукові та науково-методичні публікації у фахових виданнях, зокрема Гребеник Тетяна Вікторівна, Павлун Дмитро Іванович, Швидка Алла Іванівна, Кутна Валентина Федорівна, Мельниченко Ірина Василівна, Очкасов Володимир Іванович, Чернушенко Валентина Михайлівна, Батурина Валентина Василівна, Туманова Юлія Володимирівна, Коропець Людмила Володимирівна, Романченко Тетяна Вікторівна та ін.

Активну участь у наукових дослідженнях, що проводяться в Конотопському інституті Сум ДУ, беруть викладачі технікуму Салій Юрій Миколайович, Косьменко Володимир Петрович, Шолопутов Віктор Дмитрович та інші. Викладачі ПТКІСумДУ – учасники науково-практичних конференцій різних рівнів.