PDFДрук

Бухгалтерія

Бухгалтерія — штатно-структурний підрозділ господарюючого суб'єкта, призначений для акумуляції даних про його майно і зобов'язання. Бухгалтерія є джерелом повної, документально обгрунтованої і структурованої економічної інформації, необхідної для ухвалення управлінських рішень в цілях забезпечення ефективного господарювання.

Бухгалтерія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, наказами керівника бюджетної установи, а також положенням про бухгалтерську службу.

Основним управлінським завданням бухгалтерського обліку (інакше кажучи, завданням, що покладається на бухгалтерію) є збір і обробка повної і достовірної інформації про діяльність господарюючого суб'єкта. Така інформація, в основному, використовується в двох цілях: Ухвалення рішень на основі економічного аналізу такої інформації. Здійснення фінансового контролю.

Відповідно до законодавства, бухгалтерія є окремим структурним підрозділом господарюючого суб'єкта, її начальник (головний бухгалтер) підкоряється безпосередньо керівникові підприємства.

Структура бухгалтерії технікуму лінійна  — всі працівники бухгалтерії підкоряються безпосередньо головному бухгалтерові (актуально для невеликих бухгалтерій).

Тарасенко Надія Михайлівна - головний бухгалтер , кімната № 254, т.2-25-06

Набока Ольга Олексіївна - бухгалтер ІІ категорії, профіль роботи – нарахування і перерахування стипендії, видача стипендії, подання документації до казначейства. кімн. № 250, т.2-25-06

Тоценко Лариса Федорівна - бухгалтер І категорії, профіль роботи – нарахування заробітної плати  (кімн. № 253, т.2-25-06).

Сдобнов Віктор Євгенович - бухгалтер, профіль роботи - рух матеріальних цінностей (кімн. № 255, т.2-25-06).

Костенко Наталія Борисівна - економіст, профіль роботи – калькуляція орендарям, складання штатного розкладу, тарифікація, платні послуги (кімн. № 255, т.2-25-06).

Пахоленко Алла Миколаївна – бухгалтер-спеціаліст, профіль роботи – ведення обліку нарахувань за навчання, гуртожиток; ведення обліку матеріалів (кімн. № 255, т.2-25-06).

 

Реквізити Політехнічного технікуму Конотопського інституту СумДУ для оплати за навчання, гуртожиток, підготовчі курси:

Політехнічний технікум КІ Сум ДУ

код ЄДРПОУ  01393102

р/р 31257252113608 –  за НАВЧАННЯ код виду доходу 25010100

р/р 31254252213608 – за ГУРТОЖИТОК код виду доходу 25010200

МФО  820172 Держ.Казначейська служба України у м.Київ