PDFДрук

Самоврядування

Студентське самоврядування, як визначено в «Енциклопедії освіти», є формою організації управління студентами з різноманітною життєдіяльністю свого колективу  на принципах свободи, рівноправності, безпосередньої участі в керівництві його справами.
Студентське самоврядування сприяє: соціалізації особистості, допомагаючи студентам відчувати соціальні відносини, формувати соціальні позиції, розвитку загальної і професійної ерудиції, компетентності, умінь прогнозування, створення умов для самореалізації, самовдосконалення, а також формування таких якостей особистості, як самостійність, активність, ініціативність, наполегливість, організованість, самоволодіння, працездатність, спостережливість, рішучість, вимогливість до себе й до інших,  творчість при прийнятті рішень; розвитку організаторських здібностей студентів, почуття товариськості, відповідальності.
У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в технікумі як на денній, так і на заочній формах навчання. Кожен студент має право вибирати й бути обраним до складу Парламенту Молодіжної спілки студентів ПТ КІ СумДУ. Органи студентського управління створюються на добровільних виборних принципах з ініціативи студентів та керуються законодавством України, Положенням навчального закладу та Положенням про студентське самоврядування ПТ КІ СумДУ.
Завдання студентського активу технікуму:
- різностороння підтримка студентських колективів академічних груп;
- удосконалення механізмів студентського самоврядування по управлінській ієрархічній вертикалі;
- підготовка пропозицій адміністрації закладу з проблем, що стосуються інтересів студентів;
- сприяння у створенні необхідних умов навчання, проживання та відпочинку студентів;
- організація тимчасового працевлаштування молоді;
- правова, інформаційна, методична та інша ресурсна підтримка студентських активів  академічних груп;
- підтримка та реалізація молодіжних ініціатив;
- створення студентських об’єднань за інтересами;
- формування суспільної думки щодо актуальності проблем студентської молоді;
- розвиток умінь визначати правильний вибір;
- ініціювання та сприяння в організації роботи будівельних загонів та ремонтних бригад;
- організація співпраці з молодіжними та іншими громадськими організаціями;
- оцінювати явища та події, аналізувати, порівнювати, робити висновки.

 

Парламент Молодіжної спілки студентів ПТКІСумДУ

 

 

 

Заяць Владислав

Президент МСС ПТКІСумДУ

Студент четвертого курсу спеціальності «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій»

Учасник баскетбольної команди технікуму, лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», займає активну громадську позицію, постійний організатор та учасник різноманітних заходів у закладі та місті, куратор клубу «Наука бути лідером», учасник клубу «Навчіть мене жити»

 

 

 

 

 

Осадча Олена

Голова первинної профспілкової організації студентів ПТКІСумДУ

Студентка другого курсу спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»

Учасниця танцювального колективу технікуму «ARTEZ» та вокального ансамблю «Елегія», займає активну громадську позицію, учасниця клубів «Наука бути лідером», «Навчіть мене жити», лідер Молодіжної організації студентів «Новий час»

 

 

 

 

 

Томко Євгенія

Відповідальний секретар МСС ПТКІСумДУ

Студентка четвертого курсу спеціальності «Організація виробництва»

Лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», учасниця клубів «Наука бути лідером» та «Навчіть мене жити», учасниця конференцій різних рівнів, організатор та учасник різноманітних заходів у закладі та місті

 

 

 

 

Карга Неля

Віце-президент з питань масової інформації

Студентка четвертого курсу спеціальності «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій»

Капітан баскетбольної команди технікуму, поетеса, волонтер, учасниця вокального ансамблю «Елегія», учасниця клубів «Наука бути лідером» та «Навчіть мене жити», організатор та активна учасниця різноманітних заходів у технікумі

 

 

 

 

 

Корж Тетяна

Віце-президент з питань спорту та туризму

Студентка другого курсу спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

Учасниця баскетбольної команди технікуму, лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», займає активну громадську позицію, постійна учасниця різноманітних заходів у закладі та місті, учасниця клубів «Наука бути лідером» та «Навчіть мне жити»>

 

 

Кожух Валерія

Віце-президент з навчальної роботи

Студентка другого курсу спеціальності «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій»

Займає активну громадську позицію, лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», волонтер, учасниця клубів «Наука бути лідером» та «Навчіть мне жити»

 

 

 

 

 

Кучеренко Олександр

Віце-президент з соціально-побутових питань

Студент другого курсу спеціальності «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій»

Займає активну громадську позицію, лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», учасник футбольної та волейбольної команд технікуму, волонтер, учасник клубу «Наука бути лідером»

 

 

 

 

 

Редька Дарина

Віце-президент з культурно-масової роботи

Студентка другого курсу відділення «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

Лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», волонтер, поетеса, член клубу журналістів, учасниця клубів «Наука бути лідером» та «Навчіть мене жити»

 

 

 

 

 

Голуб Олександр

Віце-президент з адаптаційної та профорієнтаційної роботи

Студент третього курсу спеціальності «Виготовлення електронних та електричних засобів автоматизації»

Лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», учасник різноманітних заходів у технікумі та місті, займає активну життєву позицію, волонтер, учасник організації «Останній рубіж», учасник клубу «Наука бути лідером»

 

 

 

 

 

Голуб Нiкiта

Студентський завідуючий відділенням «Комп'ютерні та електронні технології» МСС ПТКІСумДУ

Студент третього курсу спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»

Лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», учасник рок-гурту, волонтер, учасник клубу «Наука бути лідером», постійний учасник різноманітних заходів у закладі

 

 

 

 

Повидиш Захар

Студентський завідуючий відділенням «Будівництво будівель і споруд та землевпорядкування» МСС ПТКІСумДУ

Студент четвертого курсу  спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

Лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», учасник конференцій різноманітних напрямків та рівнів, постійний організатор та учасник різноманітних заходів у закладі, учасник клубу «Наука бути лідером»

 

Маліновский Артем

Студентський завідуючий відділенням «Будівництво залізниць та автошляхів» МССПТКІ СумДУ

Студент третього курсу спеціальності «Будівництво, кусплуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», учасник конференцій різноманітних напрямків та рівнів, постійний організатор та учасник різноманітних заходів у закладі, учасник клубу «Наука бути лідером»

 

 

 

Серенко Олена

Студентський завідуючий відділенням «Менеджмент та матеріалообробка» МССПТКІ СумДУ

Студентка четвертого курсу спеціальності «Організація виробництва»

Лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», займає активну громадську позицію, постійна учасниця різноманітних заходів у закладі та місті, учасниця клубів «Наука бути лідером» та «Навчіть мене жити»