PDFДрук

Самоврядування

Студентське самоврядування, як визначено в «Енциклопедії освіти», є формою організації управління студентами з різноманітною життєдіяльністю свого колективу  на принципах свободи, рівноправності, безпосередньої участі в керівництві його справами.
Студентське самоврядування сприяє: соціалізації особистості, допомагаючи студентам відчувати соціальні відносини, формувати соціальні позиції, розвитку загальної і професійної ерудиції, компетентності, умінь прогнозування, створення умов для самореалізації, самовдосконалення, а також формування таких якостей особистості, як самостійність, активність, ініціативність, наполегливість, організованість, самоволодіння, працездатність, спостережливість, рішучість, вимогливість до себе й до інших,  творчість при прийнятті рішень; розвитку організаторських здібностей студентів, почуття товариськості, відповідальності.
У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в технікумі як на денній, так і на заочній формах навчання. Кожен студент має право вибирати й бути обраним до складу Парламенту Молодіжної спілки студентів ПТ КІ СумДУ. Органи студентського управління створюються на добровільних виборних принципах з ініціативи студентів та керуються законодавством України, Положенням навчального закладу та Положенням про студентське самоврядування ПТ КІ СумДУ.
Завдання студентського активу технікуму:
- різностороння підтримка студентських колективів академічних груп;
- удосконалення механізмів студентського самоврядування по управлінській ієрархічній вертикалі;
- підготовка пропозицій адміністрації закладу з проблем, що стосуються інтересів студентів;
- сприяння у створенні необхідних умов навчання, проживання та відпочинку студентів;
- організація тимчасового працевлаштування молоді;
- правова, інформаційна, методична та інша ресурсна підтримка студентських активів  академічних груп;
- підтримка та реалізація молодіжних ініціатив;
- створення студентських об’єднань за інтересами;
- формування суспільної думки щодо актуальності проблем студентської молоді;
- розвиток умінь визначати правильний вибір;
- ініціювання та сприяння в організації роботи будівельних загонів та ремонтних бригад;
- організація співпраці з молодіжними та іншими громадськими організаціями;
- оцінювати явища та події, аналізувати, порівнювати, робити висновки.


Парламент Молодіжної спілки студентів ПТКІСумДУ


Барабаш Кристина

Президент МСС ПТКІСумДУ

Студентка третього курсу спеціальності «Організація виробництва»


Учасниця баскетбольної команди технікуму, лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», займає активну громадську позицію, постійний організатор та учасник різноманітних заходів у закладі та місті, учасниця клубу «Наука бути лідером», учасник клубу «Навчіть мене жити».
Горбик Дмитро

Відповідальний секретар МСС ПТКІСумДУ

Студент третього курсу спеціальності «Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації»

Лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», учасник клубу «Наука бути лідером», учасник конференцій різних рівнів, організатор та учасник різноманітних заходів у закладі та місті.
Сушкова Анастасія

Віце-президент з питань масової інформації

Студентка другого курсу спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»


Волонтер, учасниця клубів «Наука бути лідером» та «Навчіть мене жити», організатор та активна учасниця різноманітних заходів у технікумі.
Корж Тетяна

Віце-президент з питань спорту та туризму

Студентка третього курсу спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

Учасниця баскетбольної команди технікуму, лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», займає активну громадську позицію, постійна учасниця різноманітних заходів у закладі та місті, учасниця клубів «Наука бути лідером» та «Навчіть мне жити».
Кожух Валерія

Віце-президент з навчальної роботи

Студентка третього курсу спеціальності «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій»

Займає активну громадську позицію, лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», волонтер, учасниця клубів «Наука бути лідером» та «Навчіть мне жити»

Кучеренко Олександр

Віце-президент з соціально-побутових питань

Студент третього курсу спеціальності «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій»

Займає активну громадську позицію, лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», учасник футбольної та волейбольної команд технікуму, волонтер, учасник клубу «Наука бути лідером»
Кукса Катерина

Віце-президент з культурно-масової роботи

Студентка другого курсу відділення «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»

Лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», волонтер, учасниця танцювального колективу технікуму «ARTEZ», член клубу журналістів, учасниця клубів «Наука бути лідером» та «Навчіть мене жити»
Ярмак Вікторія

Віце-президент з адаптаційної та профорієнтаційної роботи

Студентка третього курсу спеціальності «Землевпорядкування»

Лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», учасниця різноманітних заходів у технікумі та місті, займає активну життєву позицію, волонтер, учасниця клубу «Наука бути лідером».
Черепов Богдан

Студентський завідуючий відділенням «Комп'ютерні та електронні технології» МСС ПТКІСумДУ

Студент третього курсу спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»

Лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», волонтер, учасник клубу «Наука бути лідером», постійний учасник різноманітних заходів у закладі.

Литвинова Валерія

Студентський завідуючий відділенням «Будівництво будівель і споруд та землевпорядкування» МСС ПТКІСумДУ

Студентка третього курсу  спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

Лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», учасниця конференцій різноманітних напрямків та рівнів, учасниця різноманітних заходів у закладі, учасниця клубу «Наука бути лідером».
Шобей Наталія

Студентський завідуючий відділенням «Будівництво залізниць та автошляхів» МСС ПТКІСумДУ

Студентка третього курсу спеціальності «Будівництво залізниць, експлуатація і ремонт автомобільних доріг»

Лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», учасниця конференцій різноманітних напрямків та рівнів, учасниця різноманітних заходів у закладі, учасниця клубу «Наука бути лідером».
Писанка Богдан

Студентський завідуючий відділенням «Менеджмент та матеріалообробка» МСС ПТКІСумДУ

Студент третього курсу спеціальності «Організація виробництва»

Лідер Молодіжної організації студентів «Новий час», учасник танцювального колективу технікуму «ARTEZ» займає активну громадську позицію, постійний учасник різноманітних заходів у закладі та місті, учасник клубів «Наука бути лідером» та «Навчіть мене жити».