PDFДрук

Позанавчальна робота

Виховна робота в ПТ КІ Сум ДУ є невід’ємною частиною освітнього процесу закладу. Виховання в технікумі на сучасному етапі ефективний спосіб соціалізації й адаптації студентів у мінливому сьогоденні. Тому стратегічна ціль виховної роботи в закладі – це створення умов для виховання високо свідомого громадянина з активною життєвою позицією, особистісного, професійного розвитку  й самореалізації студента, адаптації його в соціокультурному середовищі та підготовки до життєвої кар’єри.

Оскільки виховання Людини  - процес багатогранний, він включає широкий спектр задач. Основними завданнями виховної системи ПТКІСумДУ є:

- формування системи громадянського виховання студентів;
- вдосконалення системи студентського самоврядування шляхом розвитку лідерських якостей, формування корпоративної культури;
- організація студентської діяльності в рамках громадянської Молодіжної організації студентів «Новий час»;
- створення середовища сприятливого розвитку творчих здібностей студентів;
- розвиток фізичної культури та спорту в рамках спортивного клубу «Плеяда»;
- пропаганда здорового способу життя;
- функціонування в закладі психологічної служби для забезпечення комфортного виховного середовища в технікумі;
- забезпечення процесу адаптації першокурсників (система спадковості курсів).

Традиційно виховна робота в закладі проводиться у тісній взаємодії студентів, класних керівників академічних груп, вихователів гуртожитку, психолога, всього педагогічного колективу. Основний принцип виховної діяльності: відношення до кожного студента як до вільної особистості, гідної поваги, прагнення до співпраці.

В структурі виховної діяльності технікуму виділено основні напрямки роботи:
- студентське самоврядування;
- «Гуртожиток – наш спільний дім»;
- профілактика правопорушень;
- здоровий спосіб життя та фізичний розвиток;
- активна, творча діяльність студентів.

Колектив технікуму працює над пошуком та впровадженням нових методів та форм у справу  виховання спеціалістів майбутнього, не забуваючи добрі традиції й досвіду попередніх поколінь. Виховна діяльність в технікумі, щороку розвиваючись та вдосконалюючись, відповідає нормативним актам і носить динамічний характер.