PDFДрук

Психолого-педагогічний консиліум «Адаптація першокурсників»

30 жовтня відбувся психолого-педагогічний консиліум «Адаптація студентів І курсу до навчання в технікумі». Цей захід є однією з форм взаємодії фахівців освітнього закладу, об’єднаних спільною метою, – забезпечити діагностичний та корекційний психолого-педагогічний супровід студентів відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей, спеціальних освітніх потреб, соматичного стану, психічного здоров’я.

У ході консиліуму практичний психолог презентувала результати психодіагностичного вивчення першокурсників, ознайомила педагогів з особливостями адаптації студентів до навчання в технікумі, з виявленими труднощами, назвала, на що варто звертати увагу, щоб підвищити особистісну та інтелектуальну спроможність студентів, надала рекомендації викладачам щодо ефективної організації взаємодії з першокурсниками.

Класні керівники груп І курсу ознайомили учасників консиліуму з педагогічними характеристиками студентських колективів, звернули увагу на окремих студентів, які мають певні труднощі в ході адаптації до навчання (навчальні, поведінкові та соціальні), назвали успішних, мотивованих студентів, які можуть досягти високих результатів у навчальній та позанавчальній діяльності.

Викладачі, що працюють у групах першого курсу, охарактеризували студентів та їхні навчальні досягнення з окремих предметів, запропонували інноваційні шляхи підвищення мотивації до навчання та заохочення до активного студентського життя.

Психолого-педагогічний консиліум завершився колективним створенням психологічного портрета «типового першокурсника», де були виявлені як сильні, так і слабкі сторони особистості сучасного студента. Учасники заходу шляхом «мозкового штурму» створили «Сходинки до успіху», де запропонували різноманітні організаційні та педагогічні заходи, які сприятимуть ефективній роботі з першокурсниками.

По закінченню консиліуму педагоги дійшли висновку: співпраця навчального закладу, батьків та студентів, застосування особистісно зорієнтованого підходу в роботі, використання сучасних інноваційних технологій, особлива увага до формування моральності та духовності першокурсників, орієнтація на майбутню професію в навчанні та створення безпечного комфортного розвиваючого освітнього середовища – усе це є запорукою успіху на шляху до виховання цілісної, гармонійно розвиненої особистості з високою фаховою підготовкою, широким світоглядом та належним рівнем розвитку моральної, духовної, психологічної та правової культури.