PDFДрук

Інноваційні підходи до організації навчального процесу

Інноваційні підходи до організації навчального процесу в Політехнічному технікумі КІСумДУ є запорукою високої якості знань студентів, а також високим ступенем їх готовності до професійної діяльності, зокрема, і на територіях іноземних держав. Це вимагає відповідного рівня підготовки майбутніх фахівців з таких навчальних дисциплін, як «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Так, у 2018/2019 навчальному році  в ПТКІСумДУ з метою оптимізації процесу викладання вищезазначених дисциплін  всі першокурсники пройшли комп’ютерне тестування, відповідно до результатів якого були сформовані навчальні групи за рівнями, а саме – «високий», «середній»  та «достатній».

 Організація вивчення іноземної мови за даною методикою є досить прогресивною та продуктивною, оскільки передбачає високу мобільність студентів на основі семестрового контролю знань з дисципліни, за результатами якого останні можуть переходити до складу груп більш високого рівня. 

Сподіваємось, що зазначене нововведення принесе очікувані результати щодо покращення рівня володіння англійською мовою кожним студентом!!!