PDFДрук

Тримаємо руку на пульсі залізниці

Науковий пошук, повага до історії української залізниці, дослідження її «білих плям», постійне прагнення поставити інноваційні здобутки на службу підготовці висококваліфікованих конкурентоспроможних у будівельній галузі спеціалістів – характерні риси традиційної щорічної науково-методичної конференції.

1 листопада 2018 року напередодні Дня залізничника до 150-річчя Конотопської дистанції колії в Політехнічному технікумі Конотопського інституту Сумського державного університету відбулася науково-методична конференція «Тенденції та перспективи розвитку транспортної галузі».

До складу оргкомітету конференції увійшли:

Гребеник Тетяна Вікторівна, голова, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету.

Осадча Маргарита Володимирівна, заступник, кандидат педагогічних наук, в.о. завідувача відділення «Будівництво залізниць та автошляхів» Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету.

Волосюк Тетяна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, соціальний педагог Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету.

З привітальним словом до учасників звернулася Осадча М.В., яка наголосила на необхідності вивчення та узагальнення передового світового досвіду в будівельній галузі.

Виступи на конференції було організовано в трьох секціях:

«Вітчизняний та зарубіжний досвід формування та розвитку транспортної галузі».

«Сучасні тенденції розвитку залізниць та залізничного транспорту».

«Формування професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах модернізації вищої освіти».

Жваве обговорення викликали виступи студентів: Коновала С. (541 гр.), Дрожа Д., Морща В., Карпенка В. (731 гр.), Єрмакової Т. (621 гр.). Актуальним проблемам сучасної залізничної галузі та її історії були присвячені виступи викладачів Осадчої М.В., Тютріна С.М., Мельниченко І.В. Окреслені проблеми потребують подальших наукових розвідок, отже, здобутки щодо їх дослідження можуть стати предметом подальших науково-методичних конференцій.

Подані викладачами тези, їх тематика свідчать про постійний пошук, який триває в стінах нашого закладу. Сам діапазон досліджуваних проблем безперечно інноваційний та актуальний: від переспектив розвитку екобудівництва до нових методів підсилення ґрунтів у будівництві, зарубіжного досвіду приватизації залізниць до формування здоров’я нації, від Інтерфейсу до систем слідкування.

Щоб завжди тримати руку на пульсі сучасних зрушень залізничної галузі, викладачам та студентам Політеху треба співробітничати в науковому пошукові. Тож формат науково-методичної конференції є прогресивним, раціональним, корисним, результативним.

Всі учасники науково-методичної конференції «Тенденції та перспективи розвитку транспортної галузі» отримали сертифікати.

Вітаємо!