PDFДрук

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Спеціалізація

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Організація виробництва

12 Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій

Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів

193 Геодезія та землеустрій

Землевпорядкування


МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Спеціалізація

01 Освіта/Педагогіка

015 Професійна освіта

(за спеціалізаціями)

Будівництво та зварювання

01 Освіта/Педагогіка

017 Фізична культура

і спорт

Фізична культура

і спорт

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент організацій

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій

Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів