PDFДрук

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Освітньо-професійна програма

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Організація виробництва

12 Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій

Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів

193 Геодезія та землеустрій

Землевпорядкування


МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Освітньо-професійна програма

01 Освіта/Педагогіка

015 Професійна освіта

(за спеціалізаціями)

Будівництво та зварювання

01 Освіта/Педагогіка

017 Фізична культура

і спорт

Фізична культура

і спорт

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент організацій

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій

Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів