PDFДрук

Код та найменування спеціальності

Офіційна назва освітньої програми

Профільна середня освіта

Освітня програма профільної середньої освіти професійного спрямування, що відповідає одній з нижчеперелічених спеціальностей:
073 Менеджмент
123 Комп’ютерна інженерія
133 Галузеве машинобудування
171 Електроніка
192 Будівництва та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій

Освітня програма профільної середньої освіти підготовки фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти

Фахова передвища освіта

073 Менеджмент

Організація виробництва

123 Комп’ютерна інженерія

Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

133 Галузеве машинобудування

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

171 Електроніка

Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

192 Будівництва та цивільна інженерія

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій

Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів

193 Геодезія та землеустрій

Землевпорядкування

Початковий (короткий цикл) рівень вищої освіти

015 Професійна освіта. Будівництво

Професійна освіта. Будівництво та зварювання

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

073 Менеджмент

Менеджмент організацій

133 Галузеве машинобудування

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

192 Будівництва та цивільна інженерія

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

073 Менеджмент

Менеджмент

171 Електроніка

Електронні інформаційні системи