PDFДрук

Будівництво залізниць та автошляхів

Педагогічний дороговказ відділення:

«Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому,

бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання»(В.О.Сухомлинський).


Нині відділення провадить підготовку за спеціальністю 192. Будівництво та цивільна інженерія (освітні програми «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій»,«Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів»).

ІСТОРІЯ ВІДДІЛЕННЯ

Історія відділення розпочалася з моменту побудови навчального корпусу технічного залізничного училища в 1890 році. У липні 1917 р. залізничне училище реорганізовано в середнє технічне залізничне училище, а в 1920 р. – в залізничну професійну школу з 3-річним терміном навчання. Вже у 1930 році профтехшкола стає технікумом. У 1937 році в технікумі відкривається відділення колійного господарства.

З вересня 1967 року в технікумі було відкрито спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг», а з 1988 року спеціальність було розширено: «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів».

У 2012 році в Політехнічному технікумі КІ СумДУ створено відділення «Будівництво залізниць та автошляхів».

Очолила об’єднане відділення Кутна Валентина Федорівна. З 2017 року по жовтень 2019 року очолювала Осадча Маргарита Володимирівна. З жовтня 2019 року по березень 2020 року – Павленко Наталія Миколаївна. З березня 2020 року й дотепер відділення очолює Забіяка Олександр Анатолійович.
Грано Наталія Володимирівна - спеціаліст вищої категорії, кандидат технічних наук, викладач спецдисциплін,

в.о. завідувача відділення підготовки молодших бакалаврів


СТРУКТУРА ВІДДІЛЕННЯ

На відділенні створені дві циклові комісії спеціальних дисциплін, які реалізують завдання у сфері науково-методичної, навчальної та виховної роботи.

Циклова комісія «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій»

Кадровий склад комісії включає 7 викладачів:

Павленко Наталія Миколаївна – голова циклової комісії, спеціаліст першої категорії, викладач дисциплін «Економіка підприємства», «Економіка будівництва», «Вишукування і проектування залізниць», «Виробничі підприємства», «Проекти і кошториси».


Павленко Наталія Миколаївна –
голова циклової комісії, спеціаліст першої категорії, викладач дисциплін «Економіка підприємства», «Економіка будівництва», «Вишукування і проектування залізниць», «Виробничі підприємства», «Проекти і кошториси».


Забіяка Олександр Анатолійович – к.т.н., завідувач відділення, викладач дисциплін «Геодезія» та «Штучні споруди».Панченко Наталія Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Економіка підприємства», «Вишукування і проектування залізниць», «Будівлі і споруди», «Комп’ютерна графіка».


Тютрін Сергій Михайлович – спеціаліст першої категорії, викладач дисципліни «Залізнична колія».Сикал Тетяна Сергіївна – спеціаліст першої категорії, викладач дисциплін «Вступ до спеціальності», «Геологія», «Будівництво залізниць», «Технічне обслуговування залізничних колій».Данильченко Олена Володимирівна – спеціаліст першої категорії, керівник відділу довузівської підготовки, викладач дисциплін «Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва» та «Економіка будівництва».Гребеник Антон Олександрович – спеціаліст, викладач дисциплін «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі».


Циклова комісія «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів»

Кадровий склад комісії включає 5 викладачів:


Тарасенко Тетяна Миколаївна – голова циклової комісії, спеціаліст першої категорії,викладач дисциплін «Геодезія», «Геологія», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютеризація землевпорядного виробництва», «Штучні споруди», «Утримання і ремонт автомобільних доріг та аеродромів», «Організація дорожнього руху», «Утримання і ремонт мостів».Мельниченко Ірина Василівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Вступ до спеціальності», «Вишукування і проектування автомобільних доріг та аеродромів», «Будівництво автомобільних доріг і аеродромів», «Охорона праці в галузі».Рудиця Світлана Володимирівна– спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Основи розрахунків будівельних конструкцій», «Будівельна механіка», «Статика споруд», «Основи проектування доріг місцевого значення».Вавілова Людмила Олександрівна – майстер виробничого навчання, керівник навчальних практик «Слюсарні роботи», «Мулярні роботи», «Штукатурні роботи».


СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Спеціальність 192. Будівництво та цивільна інженерія


Освітня програма «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій»


Залізничний транспорт – одна з базових галузей економіки. Стабільне та ефективне функціонування залізничного транспорту є необхідною умовою для забезпечення обороноздатності, національної безпеки і цілісності держави, підвищення рівня життя населення. Залізничний транспорт – виробничо-технологічний комплекс підприємств залізничного транспорту, призначений для забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших транспортних послуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми власності та видів діяльності. Від стабільного функціонування підприємств цієї галузі в сучасних ринкових умовах господарювання залежать стан та рівень розвиткуекономіки України. Тому першочерговим завданням є підготовка спеціалістів-залізничників для підприємств залізничного транспорту з метою його подальшого розвитку.

Випускник може обіймати посади: виконавець робіт; майстер будівельних та монтажних робіт; інженери в галузі цивільного будівництва; інженер-проектувальник; інженер з охорони праці; технік-будівельник; технік з нормування праці.


Освітня програма «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів»

Автомобільні дороги та аеродроми є основою створення потужної інфраструктури, яка поступово стає фундаментом для розвитку країни. Функціонування будь-якої галузі залежить від наявності та стану доріг. Пряме призначення автошляхів – безперервне, безпечне та зручне перевезення пасажирів і вантажів. Автошляхи та аеродроми дають можливість подорожувати, допомагають рятувати життя. Автомобільні дороги є елементом автоспорту. Тому основне завдання – підготовка фахівців, які в майбутньому будуть приймати рішення щодо розв’язання проблем ремонтів доріг та сезонного утримання, проблем заторів. Також дорожники займаються проектуванням і будівництвом нових автошляхів та аеродромів. Усе це забезпечує безперебійне пересування автомобільними дорогами по країні та за кордоном.

Випускник може обіймати посади: начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві;технік-будівельник: доглядач будови, кошторисник, технік-будівельник, технік-будівельник (дорожнє будівництво), технік-доглядач, технік-лаборант (будівництво), технік-проектувальник, технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій); креслярі: технік-конструктор, кресляр-конструктор.

Випускники відділення мають можливість продовжити навчання на початковому (короткому циклі) та першому (бакалаврському) рівнях вищої освіти відповідного або спорідненого спеціальності профілю у закладах освіти вищого рівня, а саме:


ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Після вивчення студентами теоретичних дисциплін відповідні знання необхідно закріпити практично. Виробничі практики студенти відділення проходять на провідних підприємствах міста, регіону та України, а саме:

1) Освітня програма «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій»:

  • ВП «Конотопська колійна машинна станція»;
  • ВП «Хутір-Михайлівська дистанція колії»;
  • ВП «Конотопська дистанція колії»;
  • ВП «Бахмацька колійна машинна станція»;
  • Комунальне підприємство «Київпастранс».

2) Освітня програма «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів»:

  • Філія «Конотопський райавтодор»;
  • ТОВ «Дорожник»;
  • ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН»;
  • ПрАТ «Броварське ШБУ № 50»;
  • Філія «Бахмацький райавтодор».