PDFДрук

Заочне відділення

Педагогічне кредо заочного відділення:

«Цінуй те, що маєш, але не зупиняйся на досягнутому!"

Нині відділення здійснює підготовку за спеціальністю 192. Будівництво та цивільна інженерія (освітні програми «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій», «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів», «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»).

ІСТОРІЯ ВІДДІЛЕННЯ

З ініціативи адміністрації Політехнічного технікуму КІСумДУ та за рішенням Державної акредитаційної комісії МОН "Про прийом в акреди­товані вищі навчальні заклади освіти на контрактній основі за заочною формою навчання" в Політехнічному технікумі 1999 р. було відкрите заоч­не відділення. Великий внесок у створення та організацію роботи відділення зробили В.А.Черняк і С.К. Корж. Відразу ж відділення розпочало підготовку спеціалістів за трьома спеціальностями. Зростав контингент студентів за чисельністю, як у групах, так і на курсах

Виявилося, що бажаючих навчатися за заочною формою навчання значно більше за ліцензований обсяг. До Міністра освіти і науки (на той час В.Г. Кре­меня) з листом звернулася Конотопська дирекція зал­ізничних перевезень з питанням про розширення прийо­му за заочною формою навчання.

Традиційно підготовка студентів на заочному відділенні складається з кількох етапів: прийом на навчання, настановчі заняття, групові та індивідуальні консультації, лабораторно-екзаменаційні сесії, виробнича переддипломна практика, розробка та захист дипломного проєкту, складання державних екзаменів. Для кожного з етапів характерні свої загальновідомі методики, успішне втілення яких залежить від досконалості планування та реалізації певних заходів, професіо­на­лізму, досвідченості та відповідальності працівників заочного відділення і викладачів, контингенту студентів, а також інших складових багато­гранного процесу навчання і виховання.

Рішення абітурієнта про вступ на заочне відділення свідчить про його цілеспрямованість і далекоглядність, і що найближчі кілька років свого життя він погоджується жити у досить інтенсивному ритмі. Важливий і той факт, що заочне навчання дає можливість поєднувати роботу й навчання. Мабуть, одна з головних переваг заочного навчання – це необхідність самостійно освоювати нові теми, що змушує людину не просто зубрити переписані у товариша конспекти, а знаходити відповіді на питання практично. Якщо студент-заочник працює в тій сфері, яка відповідає його майбутній спеціальності, то це дає йому можливість отримати практичний досвід не в студентських лабораторіях, а на виробництві, що є набагато ціннішим. Все це вчить терпінню, посидючості, відповідальності та вмінню чітко розподіляти свій час.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, необхідних для вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій тощо. Серед них значне місце посідають саме методичні матеріали, завдання та вказівки викладача, а також рекомендована спеціальна література. Для того, щоб студент міг успішно підготуватись до предмету, написати контрольну чи курсову роботу (проєкт), на заочному відділенні в електронному вигляді наявні методичні розробки для самостійної роботи, для семінарських занять, практичних та лабораторних робіт, для курсової роботи (проєкту), також викладачі надають електронні підручники з предметів.

В успішному вирішенні освітніх завдань значна роль відводиться методичній роботі викладачів заочного відділення. Досвід показав, що правильна організація методичної роботи сприяє поліпшенню та вдосконаленню підготовки спеціалістів без відриву від виробництва.

Жорстка економічна конкуренція не дає часу на повільний перехід до світового рівня підготовки фахівців. Тому на відділенні весь час напружено ведеться робота щодо вдосконалення методів навчання, щодо різнопланових форм допомоги студенту-заочнику в оволодінні обраною спеціальністю.

СТРУКТУРА ВІДДІЛЕННЯ

Організацію навчання студентів і роботу з викладачами провадять досвідчені працівники, а саме:


Забіяка Олександр Анатолійович– к.т.н., завідувач відділення «Будівництво залізниць та автошляхів»

Бандурка Людмила Вікторівна – завідуюча відділенням «Будівництво будівель і споруд»

Стеценко Людмила Миколаївна – методист заочного відділення


СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Спеціальність 192. Будівництво та цивільна інженерія:

-Освітня програма «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій»

Випускник може обіймати такі посади: виконавець робіт; майстер будівельних та монтажних робіт; інженер у галузі цивільного будівництва; інженер-проєктувальник; інженер з охорони праці; технік-будівельник; технік з нормування праці.

- Освітня програма «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів»

Випускник може обіймати посади: начальник (інший керівник) та майстер дільниць (підрозділів) у будівництві; технік-будівельник: доглядач будови, кошторисник, технік-будівельник, технік-будівельник (дорожнє будівництво), технік-доглядач, технік-лаборант (будівництво), технік-проєктувальник, технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій); креслярі: технік-конструктор, кресляр-конструктор.

- Освітня програма «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

Випускник може обіймати посади:майстер дільниць (підрозділів) у будівництві, кошторисник, технік-будівельник, кресляр, технічний фахівець у будь-якій іншій галузі фізичних наук і техніки.

Випускники відділення мають можливість продовжити навчання на початковому (короткому циклі) та першому (бакалаврському) рівнях вищої освіти відповідного або спорідненого спеціальності профілю у закладах освіти вищого рівня, а саме:

Сумському державному університеті;

Конотопському інституті Сумського державного університету;

Українському державному університеті залізничного транспорту;

Дніпровському національному університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна;

Київському інституті залізничного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;

Харківському національному університеті міського господарства ім. О.М.Бекетова;

Національному транспортному університеті;

Сумському національному аграрному університеті та ін.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Після вивчення студентами теоретичних дисциплін відповідні знання необхідно закріпити практично. Практику студенти заочного відділення проходять на провідних підприємствах міста, регіону та України, а саме:

1) Освітня програма «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій»:

ВП «Конотопська колійна машинна станція»;

ВП «Хутір-Михайлівська дистанція колії»;

ВП «Конотопська дистанція колії»;

ВП «Бахмацька колійна машинна станція»;

Комунальне підприємство «Київпастранс».

2) Освітня програма «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів»:

Філія «Конотопський райавтодор»; ТОВ «Дорожник»;

ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН»;

ПрАТ «Броварське ШБУ № 50»;

Філія «Бахмацький райавтодор».

3) Освітня програма «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»:

Укрспецбудмонтаж, м Київ;

Будівельно-монтажне експлуатаційне управління 5, м. Конотоп;

ПП «Серго»;

ТОВ «Ремсервіс», м. Конотоп;

ТОВ ЖЕД «Південний»

ДП “Укрсівербуд” ЗАТ “ДСК”

ТОВ “ОРАНЖБУД”

ТОВ “БК АЛЬКОРБУД”

ФОП “Змисля С.М.”

Відділ містобудування та архітектури КМР

ПФ “Будтехсервіс”.


Строк навчання на заочному відділенні коледжу– 2 роки 6 місяців.

Вступивши до коледжу, ви не пошкодуєте про свій вибір.