PDFДрук

Комп’ютерні та електронні технології

Педагогічне кредо відділення:

«Якщо Ви вдало оберете професію і вкладете у неї душу,

то щастя саме знайде Вас»(Ч.Р.Дарвін).

Нині до складу відділення входить дві спеціальності, а саме: 171 «Електроніка» (освітня програма «Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації») та 123 «Комп’ютерна інженерія» (освітня програма «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»).

ІСТОРІЯ ВІДДІЛЕННЯ

Історія відділення «Комп’ютерні та електронні технології» нерозривно пов’язана з історією Конотопського електромеханічного технікуму.

Конотопський електромеханічний технікум створений у грудні 1980 року на базі Конотопського загальнотехнічного факультету Сумського філіалу Харківського політехнічного інституту.
Прийом здійснювався на дві спеціальності:
“Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації” та “Обробка металів різанням”.
Історія Конотопського електромеханічного технікуму закінчилась, але не закінчилась історія відділення «Комп’ютерні та електронні технології». Вона знаходить своє продовження після об’єднання Конотопського електромеханічного технікуму та Конотопського технікуму транспортного будівництва та створення на їхній базі Політехнічного технікуму.
Починаючи з 1997 року на відділенні здійснювався набір за спеціальністю “Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації”. Навчання за даною спеціальністю передбачає підготовку фахівців у галузі електронної та радіоелектронної автоматики і телемеханіки машино- та приладобудування.
Головна мета підготовки спеціалістів – формування високопрофесійних умінь та навичок:
у виробництві та налагоджуванні електронних та електричних засобів автоматизації;
в експлуатації електронних засобів як у виробничій так і невиробничій сферах, де необхідна комп’ютеризація і автоматизація.
На відділенні готують фахівців відповідного рівня за замовленням підприємств Сумської області.
В 1987 та 1988 роках прийом студентів здійснювався зі спеціальності “Електроапаратобудування”, в 1989 році – зі спеціальності “Виробництво електронних апаратів”, а з 1990 року – знову зі спеціальності “Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації”.

З 2001 року на відділенні було розпочато набір студентів зі спеціальності “Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж”
На відділенні працюють різноманітні спеціалізовані навчальні лабораторії та кабінети, обладнані сучасною технікою та устаткуванням, створена сучасна комп’ютерна база, функціонує комп’ютерна мережа відділення і навчального закладу. Студенти мають доступ до мережі Інтернет, що розширює можливості їх доступу до інформації.
У навчальному процесі широко використовуються сучасні засоби і найновіші навчальні технології.
Під керівництвом досвідчених викладачів випускники відділення здобувають високу професійну кваліфікацію з можливістю успішно працювати на державних та приватних підприємствах, сприяти розвитку наукового потенціалу держави.

Очолив відділення від початку його створення і до 2010 року Хвостов Микола Борисович. З 2010 року й дотепер відділення очолює Салій Юрій Миколайович.

Hrano.jpg

Грано Наталія Володимирівна - спеціаліст вищої категорії, кандидат технічних наук, викладач спецдисциплін,

в.о. завідувача відділення підготовки молодших бакалаврівСТРУКТУРА ВІДДІЛЕННЯ

На відділенні створені дві циклові комісії спеціальних дисциплін, які реалізують задачі у сфері науково-методичної, навчальної та виховної роботи.

Циклова комісія «Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації»

Кадровий склад комісії включає 6 викладачів:Шуляк Марія Станіславівна - голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Основи електроніки і мікроелектроніки», «Вступ до спеціальності», «Метрологія і вимірювальна техніка», «Основи автоматики і телемеханіки».


Салій Юрій Миколайович - спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Мікропроцесорні інформаційно-керуючі обчислювальні комплекси», «Архітектура комп’ютерів»,«Комп’ютерна схемотехніка».Бойко Лідія Костянтинівна – спеціаліст першої категорії, викладач дисциплін «Аналогова схемотехніка», «Цифрова схемотехніка».
Тринитко Наталія Василівна - спеціаліст другої категорії, викладач дисциплін «Основи обчислювальної та мікропроцесорної техніки», «Технологічні основи електронних пристроїв», «Матеріали і компоненти засобів автоматизації», «Основи виробництва і конструювання».


Коломійченко Ігор Васильович - спеціаліст, викладач дисципліни «Теоретичні основи електротехніки».


Циклова комісія «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

Кадровий склад комісії включає 6 викладачів:
Печенко Світлана Миколаївна - голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Інформаційні технології та програмне забезпечення», «Програмування», «Периферійні пристрої».

Шолопутов Віктор Дмитрович - спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Системне програмування», «Прикладне програмування».Романенко Олександр Іванович – спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Інформатика», «Комп’ютерна логіка», «Інженерна та комп’ютерна графіка».

Митрофаненков Олександр Володимирович – спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Комп’ютерні мережі», «Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем і мереж», «Захист Вітчизни».


Білинський Віктор Анатолійович – спеціаліст першої категорії, викладач дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка».

Бойченко Олексій Олександрович – спеціаліст, викладач дисципліни «Операційні системи».СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Спеціальність 171 «Електроніка»

Освітня програма «Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації»

У наш час актуальність електроніки є рушійною силою сучасного розвитку науки і техніки. Спираючись на досягнення електроніки і новітні електронні технології як на фундамент, набувають вражаючого розвитку інформаційні та комунікаційні технології, комп’ютерні та різноманітні комп’ютерні системи – від систем штучного інтелекту і комп’ютерного зору до звичайних смартфонів і мікроконтролерних пристроїв керування побутової техніки.

Освітня програма «Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації» забезпечує фундаментальну підготовку в галузі виробництва, налагодження, ремонтування електронних та електричних засобів автоматизації. Так, під час навчання, акцент робиться на здобутті спеціалізованих фактологічних та теоретичних знань, що мають відношення до електроніки; виконанні типових спеціалізованих завдань, зокрема, використання професійно-профільованих знань і умінь у галузі теоретичних основ інформатики й практичного використання комп'ютерних технологій для проєктування друкованих плат; вибору технологій виробництва; виконання робочих креслень тощо.

Згідно з Міжнародним стандартом класифікації в освіті з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): спеціальність «171. Електроніка» в галузі «17. Електроніка та телекомунікації» співвідноситься зі спеціальностями «3522. Telecommunications Engineering Technicians gr».; «3114 Electronics Engineering Technicians gr.»; «7421 Electronics Mechanics and Servicers gr».; «8212 Electrical and Electronic Equipment Assemblers gr.»; «2144 Electronics and Telecommuni cations Engineers gr.».

Під час навчання здобувачі освіти проходять:

– навчальні практики: з конструювання засобів автоматизації, з монтажу та налагодження засобів автоматизації;

– виробничу практику в організаціях, установах, підприємствах різних форм власності.

Відповідно до здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр здатний здійснювати діяльність за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 «Національний класифікатор України», а саме:

– 3114 Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій;

–3114 Диспетчер електрозв'язку;

–3114 Технік електрозв'язку;

–3114 Технік із радіолокації;

–3114 Технік із сигналізації;

–3114 Технік із структурованої кабельної системи;

–3114 Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;

–3114 Технік-конструктор (електроніка);

–3114 Технік-технолог (електроніка).


Освітня програма «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

Сьогодні людство володіє надзвичайно величезними інформаційними ресурсами. Користування ними можливе лише за умови володіння сучасними інформаційними технологіями. Володіння цими знаннями стає обов’язковим атрибутом будь-якої професійної діяльності.

«Комп'ютерна інженерія» - це спеціальність для підготовки фахових молодших бакалаврів з широким охопленням дисциплін галузі інформаційних технологій. Спеціальність дає можливість отримати знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях. Специфіка професії дозволяє працювати віддалено, мати гнучкий робочий графік. За бажання можна продовжити своє навчання у провідних навчальних закладах вищої освіти за скороченою формою.

Отримані в процесі навчання знання будуть і надалі користуватися великим попитом на ринку працевлаштування, а ті, хто працює в галузі інформаційних технологій, відіграватимуть вирішальну роль у формуванні майбутнього.

Згідно з Міжнародним стандартом класифікації в освіті (International Standard Classification of Education, ISCED-F 2013) спеціальність 123. Комп’ютерна інженерія в галузі 12. Інформаційні технології співвідноситься зі спеціальністю 0714. Electronics and automation галузі знань 071. Engineering and engineering trades.

Підготовка фахівців, здатних застосовувати знання, уміння, навички та розуміння в області технологій комп'ютерної інженерії для самостійного здійснення розробки та експлуатації комп’ютерних систем і мереж у різних галузях економіки.

Під час навчання здобувачі освіти проходять:

–навчальні практики: електромонтажну та електрорадіовимірювальну;

– виробничу практику в організаціях, установах, підприємствах різних форм власності.

Випускник може обіймати посади згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010:

– код 3114 «Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій», «Технік із конфігурованої комп'ютерної системи», «Технік із структурованої кабельної системи», «Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру»;

–код 3119 «Технік (сфера захисту інформації)»;

– код 3121 «Технік із системного адміністрування»;

–код 3132 «Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування», «Фахівець з інформаційних технологій».

Випускники відділення мають можливість продовжити навчання на початковому (короткому циклі) та першому (бакалаврському) рівнях вищої освіти відповідного або спорідненого спеціальності профілю у закладах освіти вищого рівня, а саме:

Сумському державному університеті;

Конотопському інституті Сумського державного університету;

Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Національному авіаційному університеті;

Харківському національному університеті радіоелектроніки;

Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба;

Українському державному університеті залізничного транспорту;

Національному університеті «Львівська політехніка».

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Після вивчення студентами теоретичних дисциплін відповідні знання необхідно закріпити практично. Виробничі практики студенти відділення проходять на провідних підприємствах міста, регіону та України, а саме:

1) Освітня програма «Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації»:

ВП «Конотопська дистанція сигналізації та зв’язку»;

ВП «Бахмацька дистанція сигналізації та зв’язку»;

ВП «Бахмацький РЕМ»;

ВП «Бахмацька колійна машинна станція»;

ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»;

ТОВ «Мотордеталь-Конотоп»;

ТОВ НВО “Червоний металіст”

ТОВ «Конотопський ремонтно-механічний завод»;

Філія «Пасажирська компанія» АТ «Українська залізниця»;

ВП “Конотопська дистанція електропостачання”.

2) Освітня програма «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»:

Конотопський інститут СумДУ;

ТОВ «Конотопм’ясо»;

ТОВ «Гродас»;

ТОВ «Вітчизна».