PDFДрук

Комп’ютерні та електронні технології

Історія відділення

Історія відділення «Комп’ютерні та електронні технології» нерозривно пов’язана з історією Конотопського електромеханічного технікуму. Конотопський електромеханічний технікум створений у грудні 1980 року на базі Конотопського загальнотехнічного факультету Сумського філіалу Харківського політехнічного інституту.
Директор Бєляєв Олександр Павлович, заступником директора з навчальної роботи Ростовський Анатолій Павлович.
Прийом здійснювався на дві спеціальності:
“Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації” та “Обробка металів різанням”.
З моменту створення електромеханічного технікуму адміністрація дбала про перспективи його розвитку.
З 17 квітня 1982 року Конотопський електромеханічний технікум очолив Ростовський Анатолій Павлович. Заступником директора з навчальної роботи призначено Коржа Миколу Олександровича.
Хвостов Микола Борисович а 1983 р. призначається завідувачем вечірнім відділенням, а згодом наказом №1 від 02.01.85р. – завідувачем денним відділенням Конотопського електромеханічного технікуму.
В різний час в Конотопському електромеханічному технікумі працювали співробітники заводу “Червоний металіст”, вагонного депо, навчальних закладів міста викладачами, керівниками практик та дипломного проектування.
Вершить історію КЕМТУ Наказ № 25-ос від 25.06.97р. про ліквідацію Конотопського електромеханічного технікуму згідно Постанови Кабінету міністрів за № 526 від 29.05.97р. та наказу Міносвіти України № 218 від 20.06.97 “Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих міністерству освіти”.
Історія Конотопського електромеханічного технікуму закінчилась, але не закінчилась історія відділення «Комп’ютерні та електронні технології». Вона знаходить своє продовження після об’єднання Конотопського електромеханічного технікуму та Конотопського технікуму транспортного будівництва і створення на їхній базі Політехнічного технікуму.
Починаючи з 1997 року на відділенні здійснювався набір по спеціальності “Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації”. Навчання по даній спеціальності передбачає підготовку фахівців в галузі електронного та радіоелектронного напрямів автоматики і телемеханіки машино- та приладобудування.
Головна мета підготовки спеціалістів – формування високопрофесійних вмінь та навичок: у виробництві та налагоджуванні електронних та електричних засобів автоматизації; в експлуатації електронних засобів як у виробничій так і невиробничій сферах, де необхідна комп’ютеризація і автоматизація.
На відділенні готують фахівців відповідного рівня за замовленням підприємств Сумської області.
В 1987 та 1988 роках прийом студентів здійснювався зі спеціальності “Електроапаратобудування”, в 1989 році – зі спеціальності “Виробництво електронних апаратів”, а з 1990 року – знову зі спеціальності “Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації”.
З 2001 року на відділенні було розпочато набір студентів зі спеціальності “Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж”.
На відділенні працюють різноманітні спеціалізовані навчальні лабораторії та кабінети, обладнані сучасною технікою та устаткуванням, створена сучасна комп’ютерна база, функціонує комп’ютерна мережа відділення і навчального закладу. Студенти мають доступ до мережі Інтернет, що розширює можливості їх доступу до інформації.
У навчальному процесі широко використовуються сучасні засоби і найновіші навчальні технології.
Під керівництвом досвідчених викладачів випускники відділення одержують високу професійну кваліфікацію з можливістю успішно працювати на державних та приватних підприємствах, сприяти розвитку наукового потенціалу держави.
Наші випускники можуть виконувати професійну роботу за такими класифікаційними угрупуваннями:

 • начальники та майстри виробничих дільниць;
 • керівники підрозділів комп’ютерних послуг;
 • технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій;
 • оператори електронно-обчислювальної (комп’ютерної) техніки;
 • електромеханіки та електромонтажники (на роботах високої кваліфікації);
 • монтажники електронного устаткування (на роботах високої кваліфікації).

Випускник може займати керівні посади:

 • технік обчислювального (інформаційного) центру;
 • оператор електронно-обчислювальних машин.
 • Фахівці даної спеціальності готуються до виробничої діяльності в галузях:
 • видавничої справи та поліграфічної діяльності;
 • друкування періодичних публікацій, книг та іншої продукції, виконаної на комп’ютерному обладнанні;
 • тиражування на диски з оригіналу комп’ютерних програм, записів програмного забезпечення комп’ютерів;
 • технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки;
 • виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення і передачі інформації;
 • консультації з питань інформатизації, програмного забезпечення і пов’язаного з ним технічного забезпечення;
 • створення та обслуговування комп’ютерних мереж і систем.

Фахівець, що освоїв програму спеціальності здатний виконувати професійну роботу відповідно до Держстандарту України і може займати первинні посади:

 • майстер з ремонту приладів та апаратури;
 • начальник зміни обчислювального центру;
 • технік обчислювального (інформаційного) центру;
 • оператор електронно-обчислювальних машин;
 • електромеханік з ремонту та обслуговуванню лічильно-обчислювальних машин та електронної апаратури;
 • електромеханік з засобів автоматики та приладів технологічного устаткування;
 • монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування;
 • налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування;
 • налагоджувальник технологічного устаткування;
 • регулювальник електронної апаратури та приладів;
 • слюсар-механік з радіоелектронної апаратури.

 

Особливості спеціальностей

На сучасному етапі на відділенні готуються молодші спеціалісти з комп’ютерної інженерії – технік-програміст та технік-конструктор (електроніка). Після закінчення навчання (2 роки 10 місяців на базі повної загальної освіти) випускники відділення продовжують навчання у ВНЗ, працювати на посадах системних адміністраторів комп’ютерних систем і мереж, техніків-конструкторів на державних підприємствах та комерційних організаціях, де є потреба контролювати, діагностувати, відновлювати працездатність та підвищувати надійність роботи електроніки, автоматики, телеметрії, організовувати і обслуговувати комп’ютерні системи та мережі та піклуватися захистом інформації в них.
Сьогодні навколо нас стрімко зростає інформаційна навала, майже всі організації мають комп’ютери об’єднані в мережі, що під’єднані до Інтернету, використовують для охорони відеокамери, різні типи датчиків для забезпечення якісного зв’язку та комфортного і безпечного перебування у будівлях. І всі ці системи контролює автоматика, комп’ютерні системи та мережі, а отже, в найближчий час необхідність у спеціалістах з даного напрямку буде тільки зростати.

Проходження виробничої практики

Свої глибокі знання і високий професіоналізм випускники відділення проявляють на багатьох державних та приватних підприємствах та організаціях міста:

 

 • СОД АППБ «Аваль»;
 • КФ АБ «Експрес-банк»;
 • СФ АКБ «Правекс-банк»;
 • ВАТ «Державний ощадний банк України»;
 • «УкрСибБанк»;
 • ДП «Теплодар»;
 • Конотопське районне відділення «Енергозбут»;
 • ЗАТ «Українська енергетична група»;
 • Конотопське управління по експлуатації газового господарства;
 • ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель-потягів»;
 • «Зурбаган»;
 • «Укртелеком».

 

Випускники відділення “Комп’ютерні та електронні технології” після закінчення технікуму продовжують своє навчання в: