PDFДрук

Технічних систем та управління

Педагогічне кредо відділення:
«Успішним стає той студент, який свої таланти розпізнає та реалізовує, а задача педагога – студенту в цьому допомогти»ІСТОРІЯ ВІДДІЛЕННЯ


Історія відділення розпочалася з моменту відкриття в м. Конотопі у грудні 1980 року Конотопського електромеханічного технікуму, який був підпорядкований Міністерству вугільної промисловості СРСР. Директором призначено Бєляєва Олександра Павловича, заступником директора з навчальної роботи - Ростовського Анатолія Павловича. З 1980 року набір студентів відбувався на вечірнє відділення за спеціальністю 0501 «Обробка матеріалів різанням», а з 1981 року – і на денне відділення. У 1982 році директором призначено Ростовського Анатолія Павловича, заступником директора з навчальної роботи - Коржа Миколу Олександровича. В 1993 році була проведена реорганізація відділення і спеціальність отримала назву «Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях», а завідувачем відділення призначено Лебедєва Бориса Володимировича. З 1996 року денне відділення очолила Галак Катерина Миколаївна. Викладачі відділення Галак К.М., Лебедєв Б.В., Гаврилов Ю.В., Ростовський А.П., Богунова В.В., Пасічнюк Т.О., Чорній Л.І. прийшли працювати до технікуму з виробництва. Будучи досвідченими спеціалістами, вони створили на відділенні атмосферу зацікавленості, технічної творчості, намагались розвинути у студентів відчуття впевненості у своїх силах, гордості за навчальний заклад та професію. Викладачі наближали навчання до виробничих умов, заохочували у студентів самостійність мислення, вміння відстоювати і захищати власну думку. Виробничі практики, участь у будівельних загонах, численні екскурсії та туристичні поїздки дозволяли студентам перетворитись на згуртований колектив однодумців, ближче познайомитися один з одним та з викладачами.
У 1997 році, згідно з Постановою Кабінету Міністрів та наказу «Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підвідомчих Міністерству освіти», електромеханічний технікум ліквідується як навчальний заклад. На базі будівельного та електромеханічного технікуму створено Конотопський політехнічний технікум. У 1999 році на базі спеціальності «Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях» з ініціативи Галак К.М. відкривається спеціальність «Організація виробництва», на якій працюють викладачі Кулаковська О.Д., Весперіс С.З., Савченко Є.І., Прокопець О.В., Власенко Д.О. та ін.
У 2001 році Конотопський політехнічний технікум став структурним підрозділом Конотопського інституту Сумського державного університету. В 2004 році завідувачем відділення призначено Рязанцева В’ячеслава Вікторовича, а з 2012 року відділення очолює Колесников Геннадій Глібович.

Hrano.jpg

Грано Наталія Володимирівна - спеціаліст вищої категорії, кандидат технічних наук, викладач спецдисциплін,

в.о. завідувача відділення підготовки молодших бакалаврів


СТРУКТУРА ВІДДІЛЕННЯ


На відділенні створені дві циклові комісії спеціальних дисциплін, які реалізують задачі у сфері науково-методичної, навчальної та виховної роботи.

Циклова комісія «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях»


Кадровий склад комісії включає 6 викладачів:

altКолесников Геннадій Глібович – спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Інженерна графіка».


altПриходько Олександр Миколайович - спеціаліст вищої категорії категорії, викладач дисциплін «Метрологія і стандартизація», «Технічна механіка», «Технологічне оснащення».


altРязанцев В’ячеслав Вікторович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін «Металорізальні верстати та технологічне обладнання», «Приводи технологічного обладнання», «Підйомно-транспортні машини та автоматичні лінії», «Проектування виробничої дільниці».

Туманова Юлія Володимирівна - спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії "Загальнотехнічних дисциплін та галузевого машинобудування", викладач дисциплін «Нарисна геометрія та інженерна графіка», «Системи числового програмного керування в механообробці», «Технологічні основи програмування верстатів з числовим програмним керуванням», «Основи проектування контрольно-вимірювальних пристроїв»,
«Безпека життєдіяльності».

altОхріменко Сергій Володимирович - спеціаліст першої категорії, викладач дисциплін «Вступ до спеціальності», «Технологія конструкційних матеріалів», «Охорона праці в галузі».


altЯшина Тетяна Вікторівна - спеціаліст першої категорії, викладач дисциплін «Обробка матеріалів та інструмент», «Технологія машинобудування», «Економіка, організація та планування виробництва».


Циклова комісія «Менеджмент»

Кадровий склад комісії включає 9 викладачів, серед яких 4 кандидати наук:


altСосненко Оксана Вячеславівна – голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Економічна теорія», «Основи підприємництва», «Основи управління виробництвом та менеджмент».


Гребеник Тетяна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Теорія організацій»


Іващенко Марина Миколаївна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Економіка підприємств», «Економіка, планування і організація виробництва», «Менеджмент», «Теорія організацій».


altБандурка Людмила Вікторівна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Економічна теорія», «Маркетинг».


alt

Сірик Тетяна Андріївна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Економічний аналіз», «Фінанси підприємств», «Основи підприємництва і управлінської діяльності».Валенкевич Лариса Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, Відмінник освіти України, викладач дисципліни «Основи підприємництва».Весперіс Світлана Зієдонисівна – кандидат економічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Організація виробництва».


Щербина Ольга Володимирівна - спеціаліст, викладач дисциплін «Основи обліку та оподаткування», «Економіка і планування виробництва»


СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ


Спеціальність 133. Галузеве машинобудування (освітня програма «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»)


У структурі промисловості України найбільшу питому вагу мають галузі важкої індустрії, зокрема машинобудування. Машинобудування – це одна з галузей переробної промисловості, що об’єднує організації з розроблення, виготовлення й ремонту засобів виробництва та знарядь праці, транспортних засобів, електричної та електронної апаратури, електроустаткування, оборонної продукції. На сьогоднішній день у машинобудуванні зосереджено третину промислово-виробничих фондів і майже половину виробничого потенціалу країни. Від стабільного функціонування підприємств цієї галузі в сучасних умовах господарювання залежать стан та рівень розвитку економіки України. Тому актуальною задачею є підготовка спеціалістів для машинобудівного комплексу з метою його подальшого розвитку.

Випускник може обіймати посади: механік; механік виробництва; механік дільниці; механік з ремонту устаткування; механік-налагоджувальник; технік з автоматизації виробничих процесів; технік з експлуатації та ремонту устаткування; технік з інструменту; технік з механізації трудомістких процесів; технік-конструктор (механіка); технік-технолог (механіка).Спеціальність 073. Менеджмент (освітні програми «Організація виробництва» та
«Менеджмент організацій» )


Проблема підготовки керівників нижчої та середньої ланок управління для виробничої сфери економіки України була і залишається особливо актуальною.
Спеціальність 073. Менеджмент (освітні програми «Організація виробництва» та «Менеджмент організацій») забезпечує ґрунтовну фундаментальну підготовку майбутніх фахівців в галузі управління та адміністрування. Так, під час навчання акцент робиться на здобутті спеціалізованих фактологічних та теоретичних знань з управління організацією, ідентифікації та використанні інформації для прийняття рішень у звичних умовах з елементами непередбачуваності, аналізі та застосуванні положень нормативно-правової бази, невід'ємно пов'язаної з управлінською діяльністю.


Випускник може обіймати посади: організатор із постачання, організатор із збуту; інспектор з кадрів; організатор із персоналу; фахівець із найму робочої сили; помічник керівника підприємства (установи, організації); помічник керівника виробничого підрозділу, помічник керівника іншого основного підрозділу; помічник керівника малого підприємства без апарату управління.

Випускники відділення мають можливість продовжити навчання на початковому (короткому циклі) та першому (бакалаврському) рівнях вищої освіти відповідного або спорідненого спеціальності профілю у закладах освіти вищого рівня, а саме:

Сумському державному університеті;

Конотопському інституті Сумського державного університету;

Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Українському державному університеті залізничного транспорту;

Національному авіаційному університеті;

Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана та ін.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА


Після вивчення студентами теоретичних дисциплін відповідні знання необхідно закріпити практично. Виробничі практики студенти відділення проходять на провідних підприємствах міста, регіону та України, а саме:
1) Освітня програма «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях»:

ТОВ НВО «Червоний металіст»;

ТОВ «Мотордеталь-Конотоп»;

Філія КП «Київпастранс» «Дарницьке трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо»;

ТОВ «Конотопський ремонтно-механічний завод»;

ПАТ Роменський завод «Тракторозапчастина»;

ВП «Пасажирське вагонне депо станції Бахмач»;

ПАТ «Запоріжсталь»;

ТОВ «Весна-Агро» та інші.2) Освітні програми «Організація виробництва» та «Менеджмент організацій»:

ТОВ «Мотордеталь-Конотоп»;

ТОВ «НВО «Червоний металіст»;

ДП «Авіакон»;

Відокремлений підрозділ «Конотопська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»;

ТОВ «Конотопський завод «Буддеталь»;

ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат»;

Підприємства комунальної сфери та інші.