PDFДрук

Про нас


Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету – один із найперших залізничних освітніх закладів нашої держави. Він був заснований 20 серпня 1890 р. як трирічне технічне залізничне училище Московсько-Києво-Воронезької залізниці з метою підготовки технічних кадрів (машиністів, майстрів із ремонту паровозів і вагонів, дорожніх майстрів, чергових по станціях, старших телеграфістів та інших залізничних службовців). За 128 років свого існування на освітянській ниві технікум пройшов складний шлях становлення, пошуку, реформування, неодноразово змінював назву, відомчу приналежність. І кожен із цих етапів – нова сходинка на шляху розвитку та вдосконалення. 1 вересня 2001 р. наказом МОН України № 647 Політехнічний технікум увійшов до структури Сумського державного університету, що відкрило нові перспективи та дало можливості для подальшого розвитку, зокрема реалізації ступеневої освіти випускників технікуму.

Сьогодні Політехнічний технікум КІСумДУ – це багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців за актуальними на ринку праці спеціальностями як за денною, так і за заочною формами навчання:

«будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій»;

«будівництво та експлуатація будівель і споруд»;

«будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»;

«технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»;

«виробництво електронних та електричних засобів автоматизації»;

«організація виробництва»;

«обслуговування комп’ютерних систем і мереж»;

«землевпорядкування».

Усі спеціальності ліцензовані та акредитовані МОН України. На сьогодні контингент студентів налічує близько 800 осіб.

У складі технікуму функціонують чотири потужні відділення: «Будівництво залізниць та автошляхів» (в. о. зав. відділення – Осадча М.В.), «Будівництво будівель і споруд та землевпорядкування» (зав. відділення – Бандурка Л.В.), «Менеджмент та матеріалообробка» (зав. відділення – Колесников Г.Г.), «Комп’ютерні та електронні технології» (зав. відділення – Салій Ю.М.). До структури технікуму також входять відділ довузівської підготовки (керівник – Данильченко О.В.), відділ ліцензування та акредитації (керівник – Іващенко М.М.), заочне відділення (методист – Стеценко Л.М.).

Випускники технікуму мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном у Сумському державному університеті, Конотопському інституті Сумського державного університету, Українському державному університеті залізничного транспорту, Харківській академії комунального господарства, Державному університеті інфраструктури та технологій, Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту та інших закладах вищої освіти України ІІІ–ІV р. а.

З 2007 р. Політехнічний технікум очолює Т.В. Гребеник – перша жінка-директор в історії освітнього закладу, кандидат педагогічних наук, неординарна особистість із високим рівнем відповідальності, креативності та творчого потенціалу, натхненниця багатьох інноваційних починань, справжня покровителька студентів, керівник-професіонал, менеджер освітньої галузі високого рівня.

Освітній процес у ПТ КІСумДУ забезпечують кваліфіковані фахівці, зі значним досвідом роботи, науковими здобутками та яскравим педагогічним талантом. У технікумі – 171 штатний працівник, зокрема 70 педагогічних. Серед них: 4 кандидати наук, 2 працівники мають звання «Відмінник освіти України», 35 викладачів вищої категорії, 22 викладачі першої категорії, 3 старші викладачі, 3 викладачі мають звання «викладач-методист», 7 викладачів навчаються в аспірантурі провідних закладів вищої освіти. Це досвідчений і креативний колектив, талановиті, ініціативні педагоги. Викладачі наполегливо працюють над підвищенням фахової майстерності, публікують свої наукові та навчально-методичні матеріали у спеціалізованих виданнях. Значна частина викладацького складу технікуму є його випускниками, це дозволяє зберігати й примножувати кращі методичні надбання, підтримувати наступність освітньо-виховних традицій, поповнювати науковий доробок.

З метою організації методичної роботи, підвищення кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, обміну досвідом, удосконалення освітнього процесу в технікумі діють відповідні циклові комісії: суспільних дисциплін (голова – Очкасов В.І.), іноземної мови (голова – Романченко Т.В.), гуманітарних дисциплін (голова – Швидка А.І.), фізичного виховання (голова – Сабаніна Л.Є.), математичних та природничих дисциплін (голова – Васильченко Н.В.), спеццикли «Організація виробництва», «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях» (голова – Іващенко М.М.), спеццикли «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничної колії», «Будівництво, експлуатація та ремонт автомобільних доріг і аеродромів» (голова – Павленко Н.М.), спеццикл «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Землевпорядкування» (голова – Сахнюк Ю.В.), спеццикли «Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації», «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» (голова – Шуляк М.С.).

Готуючи спеціалістів до роботи в сучасних умовах, технікум щорічно укладає угоди про співпрацю з підприємствами різних форм власності не лише міста та регіону, а й Києва, Запоріжжя, Полтави, Броварів, Борисполя, Чернігова, Прилук, Івано-Франківська, Житомира, Вінниці, Харкова, Львова для проведення виробничої та переддипломної практик, що дозволяє студентам застосувати свої знання та вміння в умовах виробництва.

Високому рівню організації освітнього процесу в Політехнічному технікумі КІСумДУ сприяє належна матеріально-технічна база: 2 навчально-лабораторні корпуси, 47 аудиторій (6 із них лекційні), 16 лабораторій, навчальні майстерні (кабінети й лабораторії оснащені мультимедійним обладнанням, мають необхідну наочність); принтцентр; актова зала на 400 місць, спортивна й тренажерна зали, стрілецький тир, зала настільного тенісу, спортивний майданчик із тренажерним обладнанням, футбольне поле для міні-футболу із синтетичним покриттям і біговою доріжкою; хореографічна зала, молодіжний центр, студія звукозапису.

Технікум має 8 комп’ютерних класів. Їхнє функціонування дозволяє широко використовувати нову систему інформаційного забезпечення освіти та мережу Інтернет і проводити заняття на високому рівні, упроваджуючи в освітній процес інноваційні технології та науково-методичні досягнення. Для проведення тестування студентів використовується комп’ютерна програма SUPERTEST, активно впроваджуються елементи дистанційного навчання (платформа Moodle).

Для оптимальної організації життєдіяльності студентської молоді в Політехнічному технікумі створено необхідні соціально-побутові умови: до послуг студентів – 2 гуртожитки, медичний пункт, їдальня та 2 буфети.

Інформаційним та культурно-просвітницьким центром забезпечення освітньої діяльності технікуму є бібліотека, яка має абонемент, читальний зал та книгосховище. Книжковий фонд становить понад 70 тис. примірників літератури, створено електронний каталог. За допомогою комп’ютерної техніки, встановленої в бібліотеці, студенти можуть швидко й зручно отримувати необхідну інформацію. У бібліотеці періодично організовуються комплексні книжково-інформаційні виставки. Стало доброю традицією проведення на базі читальної зали презентацій нових видань сучасних українських письменників (Богдани Олександровської, Євгена Положія, Руслана Горового, братів Капранових, Василя Шкляра), експонування персональних виставок робіт сучасних художників – учасників культурно-мистецького пленеру «Барви Малевича» (В. Борошнева, І. Василевського, В. Гарбуза, С. Кривенка, О. Чередниченка, С. Ярешка та ін.), декоративно-ужиткових виставок виробів місцевих майстрів.

Предметом особливої гордості Політехнічного технікуму КІСумДУ є музей історії навчального закладу (керівник – Радько Т.М.) і музейна кімната «Дорогами 1941–1943. Конотоп» (керівник – Євтушенко О.В.), які стали потужними центрами науково-дослідної, краєзнавчої й пошукової роботи, осередками культури, духовності, патріотичного виховання молоді, волонтерської допомоги військовим у зоні АТО. Політехівцями було ініційовано, проведено та взято участь у волонтерських акціях патріотичного спрямування: «Тепло сердець – солдатам України», «Авто для АТО», «Прапор єдності волонтерів України».

Студентське самоврядування – один із дієвих органів управління навчального закладу, школа професіоналізму, лідерства та креативності. Традиційно відбуваються зустрічі членів студентського парламенту з адміністрацією навчального закладу, із студентськими лідерами навчальних закладів регіону, що дозволяє розвиватися, знаходити нові перспективи, організовувати спільні заходи й реалізовувати проекти. Активна участь представників студентського самоврядування в організації роботи технікуму сприяла створенню громадської організації «Молодіжна організація студентів «Новий час» (керівник – Волосюк Т.В.), яка опікується вирішенням соціальних проблем молоді та захисту її прав. Новочасівцями ініційовано та реалізовано чимало соціально значущих, культурно-просвітницьких акцій та проектів для студентської молоді міста, здобуто гранти посольства США в Україні, Міжнародного благодійного фонду «Відродження», Всеукраїнського жіночого фонду, грант Президента України для обдарованої молоді та інші.

У закладі створено всі умови для розвитку студента як гармонійної особистості: діють предметні гуртки, колективи художньої самодіяльності, спортивні секції. У рамках діяльності спортивного клубу «Плеяда» працюють секції з баскетболу, волейболу, настільного тенісу, міні-футболу, легкої атлетики. Постійно проводяться змагання з різних видів спорту, турніри. Студенти технікуму є переможцями не лише місцевих та обласних змагань, а й чемпіонатів України з настільного тенісу, лижних гонок, Кубку України з шотокан карате-до тощо. Вокальна студія «Елегія», танцювальний колектив «ARTEZ», рок-гурт «Новий день» є неодноразовими дипломантами та лауреатами обласних, регіональних та міжнародних фестивалів і конкурсів.

На базі Політехнічного технікуму функціонують курси польської мови, курси з основ програмування за проектом Technology Nation, підготовчі курси.

Невід’ємною складовою освітнього процесу в технікумі є організація дозвілля студентської молоді, гурткова робота, участь студентів у клубах та об’єднаннях за інтересами. Завдяки плідній та результативній співпраці навчального закладу з благодійним фондом «Відень» у технікумі успішно функціонують дискусійний клуб «Погляд», клуби «Соціальне волонтерство» та «Навчіть мене жити», школа англійської мови «LINGUACAT», клуб декоративно-прикладного мистецтва «Made in Ukraine», гуртки аеробіки та хореографії, вокально-інструментальної гри. Також у технікумі діє «Клуб робототехніки» (ініціатор – Конотопський ІТ кластер), студентські об’єднання «Веб-розробник» і «Програміст».

Уже стали традиційними такі заходи, як міжрегіональний конкурс-фестиваль молодих виконавців патріотичної пісні «Від серця до серця», творчий фестиваль для дітей з обмеженими можливостями «Сяйво надій», «День вишиваної сорочки», «День здоров’я». Реалізовуються проекти різного спрямування.

Із 2013 р. навчальний заклад має власне друковане видання – газету «ПоліТех» (редактор – Нечай А.М.), електронний варіант якої розміщується на сайті технікуму. Вона виходить щоквартально, усебічно висвітлює головні події з життя технікуму, не відомі досі цікаві сторінки з життя викладачів, світ захоплень студентів, їхні здобутки й перемоги, містить відповіді на питання, які їх турбують, знайомить із творчим доробком обдарованих студентів, життєвим шляхом ветеранів закладу, містить актуальну інформацію для майбутніх абітурієнтів.

Безумовно, авторитет, славу й гордість навчального закладу складають його випускники. Вони обіймали й обіймають провідні посади у транспортній, будівельній та інших галузях, були та є керівниками багатьох провідних підприємств і установ країни, викладали й продовжують викладати в рейтингових закладах вищої освіти України та за її межами. Як і раніше, у часи складних для країни випробувань, випускники технікуму не лишаються осторонь – захищають цілісність і незалежність України в зоні проведення АТО. Тисячі випускників закладу сьогодні своєю працею, вірністю обраній спеціальності створюють його ім’я, імідж, продовжують славні традиції, однією з яких є проведення зустрічей випускників «Крізь роки та відстані» в музеї історії навчального закладу.

Cьогодні Політехнічний технікум КІСумДУ є флагманом освіти регіону. Досвід та результати інноваційної діяльності навчального закладу систематично презентуються на Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті», «Освіта та кар’єра». Студенти технікуму щороку беруть активну участь і досягають високих результатів в інтелектуальних, наукових, науково-технічних, мистецьких, фахових, творчих конкурсах, спортивних змаганнях.

В основу роботи освітнього закладу покладені професійність, інтелект, культура та самовіддана праця колективу. За вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти, впровадження інноваційних технологій в освітній процес, значні успіхи в підготовці висококваліфікованих фахівців колектив Політехнічного технікуму КІСумДУ нагороджено Грамотою Верховної Ради України та медаллю «За заслуги перед українським народом».

Стратегічним орієнтиром розвитку Політехнічного технікуму в умовах модернізації освітньої галузі є створення в м. Конотопі регіонального коледжу як закладу вищої освіти в структурі Сумського державного університету.

Нині Політехнічний технікум КІСумДУ має значний авторитет в Україні. Заснований на кращих педагогічних традиціях, він іде в ногу з часом, приймає виклики, продовжує розвиватися, даючи ґрунтовну освіту молодому поколінню. Гортаючи сторінки історії технікуму, спостерігаючи його нинішню впевнену ходу, розуміємо, що заклад має майбутнє.

Більше дізнатися про етапи становлення та сьогодення Політехнічного технікуму, освітні традиції, його визначних випускників, керівників Ви можете, завітавши до бібліотеки навчального закладу та прочитавши книгу «Це нашої історії рядки. Книга нарисів з історії Політехнічного технікуму КІСумДУ у фактах, подіях, іменах».