PDFДрук

Класичний фаховий коледж Сумського державного університету інформує громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, про можливість реалізації права на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів та періодів навчання в системі вищої освіти, що були здобуті ними після 20 лютого 2014 року (далі за текстом - атестація). Коледж внесено до переліку Міністерства освіти і науки України закладів освіти, що здійснюють зазначену процедуру атестації (ознайомитися з переліком на http://mon.gov.ua).

Перелік акредитованих спеціальностей та освітньо-професійних програм

із зазначенням строку дії відповідного сертифіката про акредитацію,

за якими Класичний фаховий коледж СумДУ здійснює процедуру атестації


Код та назва спеціальності (код та назва спеціальності у відповідності до Переліку галузей знань і спеціальностей № 266 від 29.04.2015 року)

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Серія

Номер

Термін дії сертифікату

192 «Будівництво та цивільна інженерія» (освітньо-професійна програма «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій»)

молодший спеціаліст

УД

19011154

01.07.2024 р.

192 «Будівництво та цивільна інженерія» (освітньо-професійна програма «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»)

молодший спеціаліст

УД

19011153

01.07.2024 р.

192 «Будівництво та цивільна інженерія» (освітньо-професійна програма «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів»)

молодший спеціаліст

УД

19013054

01.07.2025 р.

073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програма «Організація виробництва»)

молодший спеціаліст

НД

1988544

01.07.2027 р.

123 «Комп’ютерна інженерія» (освітньо-професійна програма «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»)

молодший спеціаліст

НД

1988545

01.07.2025 р.

133 «Галузеве машинобудування» (освітньо-професійна програма «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях»)

молодший спеціаліст

УД

19013053

01.07.2025 р.

171 «Електроніка» (освітньо-професійна програма «Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації»)

молодший спеціаліст

УД

19011152

01.07.2024 р.

193 «Геодезія та землеустрій» (освітньо-професійна програма «Землевпорядкування»)

молодший спеціаліст

УД

19001240

01.07.2022 р.


Відповідальний підрозділ з організації прийому та розгляду заяв громадян щодо проходження процедури атестації - Приймальна комісія.
Класичний фаховий коледж Сумського державного університету
41600, Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 39
тел.: (05447)2-51-65, (05447)2-52-96
факс: (05447)2-51-71, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
www: kpt.sumdu.edu.ua

Покроковий алгоритм проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів та періодів навчання в системі вищої освіти, що були здобуті ними після 20 лютого 2014 року

1. Звернутися до приймальної комісії КФК СумДУ для отримання попередньої консультації щодо можливості проходження атестації та призначення дати подачі документів.

2. Підготуйте пакет документів:

 • документ, що посвідчує особу;
 • оригінали документів про освіту, які визнаються в Україні (за наявності). У разі наявності іноземного документа про освіту особа подає також відповідний документ про його визнання;
 • дві фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію документа, що підтверджує трудові відносини та стаж роботи (за наявності);
 • інші документи (копії документів), які підтверджують особливі умови його зарахування на навчання до вищого навчального закладу.

3. Завітайте до приймальної комісії КФК СумДУ (у призначену дату та час) для оформлення освітньої декларації, яка заповнюється і підписується заявником особисто (крім розділу ІІІ - заповнюється коледжем) та подання документів, зазначених у пункті 2.

В освітню декларацію заявником вносяться наступні дані:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • дані документу, що посвідчує особу;
 • адреса місця проживання;
 • мета звернення;
 • освітньо-кваліфікаційний рівень, на який претендує заявник;
 • шифр та назва спеціальності (освітньо-професійна програма), за якою рівень навчання / кваліфікація потребує визнання;
 • кількість повних періодів навчання (курсів, семестрів), на визнання яких претендує заявник;
 • додаткові відомості.

Посадова особа коледжу (відповідальний секретар приймальної комісії або його заступник) робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх. Оригінали документів особисто повертаються заявнику в той же день.

УВАГА! Якщо документи, надані Заявником не в повному обсязі та/або неправильно оформлені, та/або відсутня можливість проведення процедури атестації, коледж повертає документи без розгляду протягом трьох робочих днів з дня реєстрації заяви, про що повідомляється Заявнику із зазначенням підстав прийняття такого рішення.

4. Отримайте запрошення на допуск до атестації з зазначенням інформації про форми* та строки** проведення атестації та візьміть участь у проходженні процедури.

* Атестація заявника може проходити у формі співбесіди, комплексного контрольного заходу та атестації здобувачів вищої освіти.

** Атестація проводиться не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня отримання запрошення. У виняткових випадках, шляхом письмового погодження із заявником, строки проведення атестації можуть бути скориговані, але не пізніше одного місяця з дня отримання запрошення.

5. Ознайомтеся з рішенням про результати атестації, яке приймається Атестаційною комісією впродовж трьох робочих днів, щодо визнання результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти з можливістю продовження навчання з певного курсу (семестру) за відповідною освітньою програмою у коледжі або присудження ступеня вищої освіти, присвоєння відповідної кваліфікації (позитивне* або негативне**).

* Позитивне рішення передбачає відповідно визнання результатів та періодів навчання, або видачу диплома державного зразка та додатку до нього.

** Негативне рішення - відмова у визнанні результатів проходження атестації.