PDFДрук

Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету інформує громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, про можливість реалізації права на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів та періодів навчання в системі вищої освіти, що були здобуті ними після 20 лютого 2014 року (далі за текстом - атестація). Технікум внесено до переліку Міністерства освіти і науки України вищих навчальних закладів, що здійснюють зазначену процедуру атестації (ознайомитися з переліком на http://mon.gov.ua). 
Перелік акредитованих спеціальностей із зазначенням строку дії відповідного сертифіката про акредитацію, за якими Політехнічний технікум КІСумДУ здійснює процедуру атестації


Код та назва спеціальності (код та назва спеціальності у відповідності до Переліку галузей знань і спеціальностей № 266 від 29.04.2015 року)

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Серія

Номер

Термін дії сертифікату

5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

молодший спеціаліст

НД-І

1972123

01.07.2019 р.

5.06010108 «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

молодший спеціаліст

НД-І

1972124

01.07.2019 р.

5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

молодший спеціаліст

НД-І

1972125

01.07.2019 р.

5.03060101«Організація виробництва» (073 «Менеджмент»)

молодший спеціаліст

НД-І

1981693

01.07.2027 р.

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» (123 «Комп’ютерна інженерія»)

молодший спеціаліст

НД-І

1975863

01.07.2025 р.

5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях» (133 «Галузеве машинобудування»)

молодший спеціаліст

НД-І

1972121

01.07.2019 р.

5.05080202 «Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації» (171 «Електроніка»)

молодший спеціаліст

НД-І

1972122

01.07.2019 р.

5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій»)

молодший спеціаліст

НД-І

1984600

01.07.2022 р.

Відповідальний підрозділ з організації прийому та розгляду заяв громадян щодо проходження процедури атестації - Приймальна комісія. 
Політехнічний технікум Конотопського інституту
Сумського державного університету
41600, Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 39
тел..: (05447)2-51-65, (05447)2-52-96
факс: (05447)2-51-71, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
www: kpt.sumdu.edu.ua

Покроковий алгоритм проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів та періодів навчання в системі вищої освіти, що були здобуті ними після   20 лютого 2014 року


1. Звернутися до приймальної комісії ПТ КІСумДУ для отримання попередньої консультації щодо можливості проходження атестації та призначення дати подачі документів.
2. Підготуйте пакет документів:
• документ, що посвідчує особу;
• оригінали документів про освіту, які визнаються в Україні (за наявності). У разі наявності іноземного документа про освіту особа подає також відповідний документ про його визнання;
• дві фотокартки розміром 3 х 4 см;
• копію документа, що підтверджує трудові відносини та стаж роботи (за наявності);
• інші документи (копії документів), які підтверджують особливі умови його зарахування на навчання до вищого навчального закладу.
3. Завітайте до приймальної комісії ПТ КІСумДУ (у призначену дату та час) для оформлення освітньої декларації, яка заповнюється і підписується заявником особисто (крім розділу ІІІ - заповнюється технікумом) та подання документів, зазначених у пункті 2.
В освітню декларацію заявником вносяться наступні дані:
• прізвище, ім’я, по батькові;
• дані документу, що посвідчує особу;
• адреса місця проживання;
• мета звернення;
• освітньо-кваліфікаційний рівень, на який претендує заявник;
• шифр та назва спеціальності, за якою рівень навчання / кваліфікація потребує визнання;
• кількість повних періодів навчання (курсів, семестрів), на визнання яких претендує заявник;
• додаткові відомості.
Посадова особа технікуму (відповідальний секретар приймальної комісії або його заступник) робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх. Оригінали документів особисто повертаються заявнику в той же день.


УВАГА! Якщо документи, надані Заявником не в повному обсязі та/або неправильно оформлені, та/або відсутня можливість проведення процедури атестації, технікум повертає документи без розгляду протягом трьох робочих днів з дня реєстрації заяви, про що повідомляється Заявнику із зазначенням підстав прийняття такого рішення.
4. Отримайте запрошення на допуск до атестації з зазначенням інформації про форми* та строки** проведення атестації та візьміть участь у проходженні процедури.
* Атестація заявника може проходити у формі співбесіди, комплексного контрольного заходу та атестації здобувачів вищої освіти.
** Атестація проводиться не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня отримання запрошення. У виняткових випадках, шляхом письмового погодження із заявником, строки проведення атестації можуть бути скориговані, але не пізніше одного місяця з дня отримання запрошення.
5. Ознайомтеся з рішенням про результати атестації, яке приймається  Атестаційною комісією впродовж трьох робочих днів, щодо визнання результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти з можливістю продовження навчання з певного курсу (семестру) за відповідною освітньою програмою в технікумі або присудження ступеня вищої освіти, присвоєння відповідної кваліфікації (позитивне* або негативне**).
* Позитивне рішення передбачає відповідно визнання результатів та періодів навчання, або видачу диплома державного зразка та додатку до нього. 
** Негативне рішення - відмова у визнанні результатів проходження атестації.