PDFДрук

Матеріальна база

МАТЕРІАЛЬНА БАЗА КОЛЕДЖУ
Матеріальна база коледжу складається з чотирьох навчально-лабораторних корпусів, двох гуртожитків, навчальних майстерень, спортивного майданчику.
Кабінети і лабораторії коледжу
У навчальних корпусах розміщені:


 • 47 аудиторій (6 із них – лекційні), 16 лабораторій та 7 комп’ютерних лабораторій;
 • комп’ютеризована бібліотека та 2 читальні зали загальною площею 658 м2;
 • актова зала на 400 місць;
 • спортивна зала площею 468 м2;
 • 2 тренажерні зали площею 110 м2;
 • зал настільного тенісу площею 210 м2;
 • стрілецький тир площею 300 м2;
 • їдальня та 2 буфети на 160 місць;
 • комп’ютерний центр;
 • танцювальна зала площею 120 м2;
 • музей історії навчального закладу;
 • музей «Конотоп у роки другої світової війни»;
 • медичний пункт.Кабінети і лабораторії коледжу мають необхідну наочність, оснащені мультимедійним обладнанням (17 обладнані плазмовими панелями та 3 - проекторами). У роботі комп’ютерних лабораторій використовується програмне забезпечення загального та спеціального призначення, програми, що розроблені студентами коледжу. Комп’ютерна техніка широко використовується у навчальному процесі для практичних та лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, самостійної роботи викладачів і студентів. Організовано поточне технічне та сервісне обслуговування комп’ютерної техніки.

Окремо у навчальному закладі створена адміністративна локальна мережа, яка має вихід у систему Інтернет і об’єднує 50 користувачів: директор, його заступники, навчальний відділ, відділ кадрів, завідувачі відділень, бухгалтерія, приймальна комісія та інші підрозділи коледжу.
Комп’ютеризована бібліотека з книжковим фондом понад 70 тисяч екземплярів підручників, посібників та періодичних видань та 2 читальні зали, які обладнані п’ятьма комп’ютеризованими робочими місцями для читачів з виходом в мережу Internet. Це дає можливість студентам коледжу ознайомитися з сучасними нормативно-правовими актами, новинками літератури за фахом, публікаціями в періодичній пресі, мати доступ до електронної бібліотеки коледжу та дистанційних курсів з навчальних дисциплін.
Розмножувальна техніка комп’ютерного центру складається з двох копіювальних апаратів формату А3 і А4 та кольорового плотеру формату А1, на якому студенти технічних спеціальностей роздруковують графічну частину курсових і дипломних проектів.
Гуртожитки коледжу
Коледж має 2 гуртожитки, розрахованих на проживання 200 студентів та викладачів. В гуртожитках створені необхідні умови: встановлені душові кабіни, кухні, пральня, кімнати для проживання, кімнати для самопідготовки, кімнати відпочинку, кімната декоративно-прикладного мистецтва. Місцями у гуртожитках забезпечені 100 % студентів, що навчаються і потребують їх.
Навчальні майстерні
Для проведення навчальних практик студентам у коледжі використовується матеріальна база навчальних майстерень, до складу яких входять:

 • цех слюсарних робіт;
 • цех металорізальних та деревообробних верстатів;
 • цех столярних та теслярських робіт;
 • цех штукатурних, мулярних робіт та монтажу гіпсокартонних систем;
 • лабораторія механічного інструменту;
 • лабораторія з конструювання засобів автоматизації;
 • лабораторія з системного програмного забезпечення.

Спортивна база коледжу
Належна увага у коледжі приділяється фізичному вихованню та дозвіллю студентів. Спортивна база коледжу включає:

 • спортивну залу, яка має необхідний інвентар для проведення занять, тренувань та змагань зі спортивних ігор;
 • 2 тренажерні зали з тренажерним обладнанням;
 • критий стрілецький тир на 25 м для стрільби з пневматичної гвинтівки;
 • залу для тренування та змагань з настільного тенісу;
 • танцювальну залу для тренувань танцювального колективу коледжу, занять з аеробіки та фітнесу для студентів та викладачів коледжу;
 • відкритий спортивний майданчик на якому розташований майданчик з тренажерним обладнанням, футбольне поле для міні-футболу з синтетичним покриттям, бігова доріжка.

У коледжі працюють секції баскетболу, волейболу, настільного тенісу, міні-футболу, легкої атлетики, які охоплюють майже 40% студентської молоді.


Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

У коледжі створені умови для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами.

Так, коледж обладнаний спеціальними пристосуваннями для здобувачів з особливими потребами, а саме:

1. Навчальний корпус № 1 (вул. Садова, 39) коледжу обладнаний сучасним автоматичним підйомником для здобувачів/осіб з особливими потребами, який укомплектований відповідним управлінням. Розташування підйомника дозволяє безперешкодний під’їзд до нього. Конструктивне рішення підйомника та безпорогове влаштування дверей і в’їзд дозволяє особам із особливими потребами самостійно безперешкодно рухатись. Однак, у разі потреби допомоги персоналу здобувачем освіти/відвідувачем застосовується кнопка виклику чергового по корпусу.


2. Навчальний корпус № 2 обладнаний пандусом, пл. Миру, 26.3. Гуртожиток обладнаний пандусом, пл. Миру, 24.

Висновок щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення будівель Садова 39

Висновок щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення будівель Садова 36

ВИТЯГ з Реєстру БУДІВЕЛЬНОЇ діяльності щодо інформації про технічне обстеження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва