PDFДрук

Кадрове забезпечення

Освітній процес у коледжі здійснюється висококваліфікованими фахівцями своєї справи. На сьогодні в закладі працюють 94 педагогічних та науково-педагогічних працівники, серед них: 17 кандидатів наук, 7 доцентів, 1 професор, 1 заслужений тренер України, 49 викладачів вищої категорії, 16 викладачів І категорії, 6 старших викладачів, 3 майстри виробничого навчання, 2 викладачі мають звання «викладач-методист», 3 педагоги мають нагрудний знак «Відмінник освіти України», 1 заслужений працівник освіти України, 8 викладачів нагороджені подяками та грамотами МОН. Викладачі Класичного фахового коледжу мають наукові та науково-методичні публікації у фахових виданнях.


У коледжі працюють 14 циклових комісій, 10 із яких – випускові, їхня діяльність спрямована на вирішення таких завдань: організація освітнього процесу, самоосвіта і творчий пошук викладачів та осіб, які навчаються, впровадження інноваційних технологій навчання, обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

Усі викладачі мають відповідну фахову освіту та постійно підвищують свою кваліфікацію в Центрі розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету, Обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та інших вищих навчальних закладів.

Мова освітнього процесу – державна.