PDFДрук

Кадрове забезпечення

Кадрове забезпечення


Навчально-виховний процес у коледжі здійснюється висококваліфікованими фахівцями своєї справи. На сьогодні в закладі працює 70 педагогічних працівників, із них: 6 кандидата наук, 40 викладачів вищої категорії, 20 викладачів І категорії, 4 старших викладача, 3 майстри виробничого навчання, 2 викладача мають звання «викладач-методист», 3 викладачі мають нагрудний знак «Відмінник освіти України», 8 викладачів нагороджені подяками та грамотами МОН. Викладачі Класичного фахового коледжу мають наукові та науково-методичні публікації у фахових виданнях.

У коледжі працюють 13 циклових комісій, 8 із яких – випускові, діяльність яких спрямована на вирішення таких завдань: організація навчально-виховного процесу, самоосвіта і творчий пошук викладачів та студентів, впровадження інноваційних технологій навчання, обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.
Усі викладачі мають відповідну фахову освіту та постійно підвищують свою кваліфікацію на факультеті підвищення кваліфікації викладачів Сумського державного університету, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та інших вищих навчальних закладів.
Згідно штатного розпису вакансії відсутні.
Мова освітнього процесу – державна.