PDFДрук

Кадрове забезпечення

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Навчально-виховний процес у технікумі здійснюється висококваліфікованими фахівцями своєї справи. На сьогодні в закладі працює 71 педагогічний працівник, із них: 4 кандидата наук, 35 викладачів вищої категорії, 22 викладача І категорії, 3 старших викладача, 3 майстри виробничого навчання, 3 викладача мають звання «викладач-методист», 2 викладачі мають звання «Відмінник освіти України», 5 викладачів нагороджені грамотами МОН. Викладачі Політехнічного технікуму мають наукові та науково-методичні публікації у фахових виданнях.
У технікумі працюють 13 циклових комісій, 8 із яких – випускові, діяльність яких спрямована на  вирішення таких завдань: організація навчально-виховного процесу, самоосвіта і творчий пошук викладачів та студентів, впровадження інноваційних технологій навчання, обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.
Усі викладачі мають відповідну фахову освіту та постійно підвищують свою кваліфікацію на факультеті підвищення кваліфікації викладачів Сумського державного університету, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та інших вищих навчальних закладів.
Згідно штатного розпису вакансії відсутні.
Мова освітнього процесу – державна.