PDFДрук

Теми досліджень

Тарасенко Т.М.
Тема дослідження: «Прогнозування втрат від проїзду великовантажних транспортних засобів в період весняного бездоріжжя».

Приходько О.М.
Тема дослідження: «Вдосконалення системи управління якістю машинобудівного підприємства на основі аналізу виробничих ресурсів».

Яшина Т.В.
Тема дослідження: «Підвищення ефективності управління якістю продукції на основі автоматизації оцінювання машинобудівного виробництва».

Іващенко М.М.
Тема дослідження: «Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців у галузі управління та адміністрування засобами хмарних технологій».

Грано Н.В.
Тема дослідження: «Ґрунтоматеріали на основі мінеральних в’яжучих, модифікованих комплексною домішкою».

Волосюк Т.В.
Тема дослідження: «Формування професійного іміджу майбутніх майстрів виробничого навчання будівельного профілю в процесі фахової підготовки».

Осадча М.В.
Тема дослідження: «Формування екологічної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання будівельного профілю в процесі професійної підготовки».

Гребеник Т.В.
Тема дослідження: «Управління процесом громадянського виховання студентів вищого навчального закладу».

Рязанцев В.В.
Тема дослідження: «Управління навчальним процесом вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації з використанням інформаційно-комунікаційних технологій».

Бандурка Л.В.
Тема дослідження: «Організаційно-педагогічні умови управління процесом маркетингової діяльності вищого навчального закладу».

Кондратенко Н.М.
Тема дослідження:«Адміністративно-правові засоби захисту персональних даних в Україні».

Сосненко О.В.
Тема дослідження:"Формування управлінської компетентності майбутніх керівників закладів фахової передвищої освіти у професійній підготовці"

Гребеник А.О.
Тема дослідження: "Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів залізничного транспорту у фаховій підготовці"

Туманова Ю.В.
Тема дослідження:"Формування інформаційної культури майбутніх молодших бакалаврів галузевого машинобудування у процесі викладання технічних дисциплін"

Весперіс С.З.

Тема дослідження:"Формування організаційно-методичного забезпечення досліджень конкурентоспроможності підприємств машинобудування"

Щербини О.В.

Тема дослідження:"Економіко-правові методи та інструменти управління бізнес-процесами суб’єктів підприємницької діяльності"

Бурик І.П.

Тема дослідження:"Підвищення ефективності виробництва шляхом впровадження методів моделювання технологічних процесів обробки матеріалів"

Іващенко М.М.

Тема дослідження:"Числове моделювання робочих характеристик приладів оптоелектроніки"