PDFДрук

Наукові гуртки

Науково-дослідна робота студентів є важливою й невід’ємною частиною діяльності Класичного фахового коледжу СумДУ. Однією з форм її реалізації в коледжі є діяльність студентських наукових гуртків.
Науковий гурток – це об’єднання молодих цілеспрямованих людей, яке створює творче наукове середовище через реалізацію успішних проектів, орієнтованих на підтримку нових наукових ідей, інновацій та обмін знаннями.
У 2022-2023 навчальному році в коледжі працює 7 студентських наукових гуртків, у роботі яких загалом задіяні понад 100 здобувачів освіти.
У роботі з гуртківцями враховується специфіка спеціальностей та особливості освітнього процесу в коледжі.

План роботи науково-технічного гуртка «ВІМ-технології у будівництві»

План роботи науково-технічного гуртка «Modem engineers»

План роботи наукового гуртка фізичного виховання і спорту «СПОРТИВНИЙ ОЛІМП»

План роботи наукового гуртка «Management clear&simple with Boss Dog»

План роботи наукового гуртка «Економікс»

План роботи постійно діючого наукового гуртка «КЛУБ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ»

План роботи гуртка «Сучасний землевпорядник»