PDFДрук

Наукові гуртки

Науково-дослідна робота студентів є важливою й невід’ємною частиною діяльності Класичного фахового коледжу СумДУ. Однією з форм її реалізації в коледжі є діяльність студентських наукових гуртків.
Науковий гурток – це об’єднання молодих цілеспрямованих людей, яке створює творче наукове середовище через реалізацію успішних проектів, орієнтованих на підтримку нових наукових ідей, інновацій та обмін знаннями.
У 2022-2023 навчальному році в коледжі працює 11 студентських наукових гуртків, у роботі яких загалом задіяні понад 100 здобувачів освіти.
У роботі з гуртківцями враховується специфіка спеціальностей та особливості освітнього процесу в коледжі.

План роботи науково-технічного гуртка «ВІМ-технології у будівництві»

План роботи науково-технічного гуртка «Modem engineers»

План роботи наукового гуртка фізичного виховання і спорту «СПОРТИВНИЙ ОЛІМП»

План роботи наукового гуртка «Management clear&simple with Boss Dog»

План роботи наукового гуртка «Економікс»

План роботи постійно діючого наукового гуртка «КЛУБ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ»

План роботи гуртка «Сучасний землевпорядник»

План роботи наукового гуртка «Автомагістраль»

План роботи наукового гуртка «Перспективний залізничник»

План роботи наукового гуртка «Electronics»

План роботи наукового гуртка «Technologies»