PDFДрук

Школа молодого науковця

Школа молодого науковця - це постійно діюче об’єднання науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти, талановитої молоді Класичного фахового коледжу СумДУ, які потенційно зацікавлені у здійсненні науково-дослідних робіт, спрямованих на розвиток технічного, інноваційного, соціально-економічного та культурного потенціалу Сумської області та держави.
Головною метою Школи молодого науковця є створення додаткових умов для надання науково-методичної допомоги здобувачам освіти; забезпечення оволодіння сучасними формами організації та проведення наукових досліджень; популяризація в коледжі засад академічної етики та доброчесності.
Робота ШМН в коледжі організовується згідно затвердженого директором на поточний рік плану-графіку проведення заходів. Керівник та модератор заходів Школи молодого науковця – Грано Наталія Володимирівна, кандидат технічних наук, викладач вищої категорії.

ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ В РАМКАХ РОБОТИ ШКОЛИ МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ


Матеріали заходів Школи молодого науковця:

"Дослідницька доброчесність: цінність та виклики". Іващенко М.М., к.ф.-м.н.

"Прикладні аспекти оформлення результатів наукових досліджень". Волосюк Т.В., к.пед.наук.