PDFДрук

Школа молодого науковця

Школа молодого науковця - це постійно діюче об’єднання науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти, талановитої молоді Класичного фахового коледжу СумДУ, які потенційно зацікавлені у здійсненні науково-дослідних робіт, спрямованих на розвиток технічного, інноваційного, соціально-економічного та культурного потенціалу Сумської області та держави.
Головною метою Школи молодого науковця є створення додаткових умов для надання науково-методичної допомоги здобувачам освіти; забезпечення оволодіння сучасними формами організації та проведення наукових досліджень; популяризація в коледжі засад академічної етики та доброчесності.
Робота ШМН в коледжі організовується згідно затвердженого директором на поточний рік плану-графіку проведення заходів. Керівник та модератор заходів Школи молодого науковця – Грано Наталія Володимирівна, кандидат технічних наук, викладач вищої категорії.

ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ В РАМКАХ РОБОТИ ШКОЛИ МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ


Матеріали заходів Школи молодого науковця:

"Наука перші кроки та можливості для молодого вченого" Кузьмін Д.В., к.ю.н.

"Дослідницька доброчесність: цінність та виклики" Іващенко М.М., к.ф.-м.н.

"Прикладні аспекти оформлення результатів наукових досліджень" Волосюк Т.В., к.пед.наук.

"Мовленнєві особливості наукового тексту" Барбара Н. В. к. філ. наук, доцент

"Логіка та методологія наукового дослідження" Грано Н.В., к.т.н.

"Методичні основи та практичні аспекти аналізу інформаційних джерел" Весперіс С.З., к.е.н, доцент