PDFДрук

Освітні програми 015 Професійна освіта (молодший бакалавр)

Освітньо-професійна програма

Навчальний план


Цикл загальної підготовки:

Українознавство (зі змістовим модулем «Комунікативний курс української мови»)

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Іноземна мова

Вища математика (зі змістовим модулем «Теорія ймовірності і математична статистика»)

Економічна теорія

Соціологія і психологія

Філософія

Цикл фахової підготовки:

Загальна педагогіка

Інформаційні системи і технології в професійній освіті

Інженерна та комп’ютерна графіка

Будівельне матеріалознавство

Інженерна геодезія (зі змістовним модулем «Геологія»)

Теорія та методика професійного навчання

Теорія зварних процесів

Технологія і організація будівельного виробництва (зі змістовим модулем «Будівельні конструкції»)

Цикл практичної підготовки:

Практика виробнича

Результати обговорення освітньої програми

Зведена таблиця пропозицій/рекомендацій/зауважень на освітньо-професійну програму 2021 року вступу

Зведена таблиця пропозицій/рекомендацій/зауважень на освітньо-професійну програму 2022 року вступу

Зведена таблиця пропозицій/рекомендацій/зауважень на освітньо-професійну програму 2023 року вступу