PDFДрук

Освітні програми 017 Фізична культура і спорт (молодший бакалавр)

Тимчасовий стандарт вищої освіти (2020)

Освітньо-професійна програма (2020)

Навчальний план (2020)

Освітньо-професійна програма (2021)

Навчальний план (2021)

Освітньо-професійна програма (2022)

Навчальний план (2022)


Силабуси навчальних дисциплін

Українознавство (зі змістовим модулем «Комунікативний курс української мови»)

Безпека життєдіяльності (зі змістовим модулем «Соціальна та професійна безпека діяльності людини»

Іноземна мова

Економічна теорія

Філософія

Анатомія (зі змістовим модулем «Основи динамічної анатомії»)

Фізіологія (зі змістовим модулем «Спортивна фізіологія»)

Інформаційні системи і технології в спорті

Педагогіка (зі змістовим модулем «Психологія»)

Теорія і методика фізичного виховання

Біохімія та гігієна спорту

Вступ до спеціальності (зі змістовим модулем «Історія фізичної культури»)

Легка атлетика та методика викладання

Підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту

Спортивні та рухливі ігри з методикою викладання

Практика педагогічна

Тренерська практика


Результати обговорення освітньої програми

Зведена таблиця пропозицій/рекомендацій/зауважень на освітньо-професійну програму 2020 року вступу

Зведена таблиця пропозицій/рекомендацій/зауважень на освітньо-професійну програму 2021 року вступу

Зведена таблиця пропозицій/рекомендацій/зауважень на освітньо-професійну програму 2022 року вступу