PDFДрук

Освітні програми 192 Будівництво та цивільна інженерія (молодший бакалавр)

Гарант освітньо-професійної програми "Будівництво та експлуатація будівель та споруд" - кандидат технічних наук, викладач вищої категорії Грано Наталія Володимирівна. Пропозиції щодо удосконалення освітньо - професійної програми можна надсилати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду або заповнити Googl форму за посиланням:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU4Tadpj677lc1H06vecJeWg-yiI602KHyDGUy-Td61p5kRw/viewform


Освітньо-професійна програма 2023

Навчальний план 2023

Освітньо-професійна програма 2021

Навчальний план 2021

Тимчасовий стандарт вищої освіти 2020

Освітньо-професійна програма 2020

Навчальний план 2020

З проєктом ОП на 2023 навчальний рік можна ознайомитись за посиланням

http://surl.li/euggk

Термін завершення надання відгуків та рекомендацій до проєкту ОП 2023 - 1 червня.


З вибірковими навчальними дисциплінами можна ознайомитися за посиланням:https://kpt.sumdu.edu.ua/192----


Cилабуси навчальних дисциплін

Українознавство (зі змістовим модулем «Комунікативний курс української мови»)

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Іноземна мова

Вища математика (зі змістовим модулем «Теорія ймовірностей і математична статистика»)

Філософія

Економічна теорія

Соціологія і психологія

Інформаційні системи і технології в будівництві

Теоретична механіка (зі змістовим модулем «Опір матеріалів»)

Інженерна та комп’ютерна графіка

Будівельне матеріалознавство

Інженерна геодезія (зі змістовим модулем «Геологія»)

Будівельні конструкції

Основи розрахунків будівельних конструкцій

Технологія і організація будівельного виробництва

Практика навчальна (інженерна геодезія)

Практика виробнича


Результати обговорення освітньої програми

Зведена таблиця пропозицій/рекомендацій/зауважень на освітньо-професійну програму 2021 року вступу

Зведена таблиця пропозицій/рекомендацій/зауважень на освітньо-професійну програму 2022 року вступу

Зведена таблиця пропозицій/рекомендацій/зауважень на освітньо-професійну програму 2023 року вступу