PDFДрук

Освітні програми 192 Будівництво та цивільна інженерія (молодший бакалавр)

Тимчасовий стандарт вищої освіти

Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Зміни до Робочої проєктної групи


Cилабуси навчальних дисциплін

Українознавство (зі змістовим модулем «Комунікативний курс української мови»)

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Іноземна мова

Вища математика (зі змістовим модулем «Теорія ймовірностей і математична статистика»)

Філософія

Економічна теорія

Соціологія і психологія

Інформаційні системи і технології в будівництві

Теоретична механіка (зі змістовим модулем «Опір матеріалів»)

Інженерна та комп’ютерна графіка

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геодезія (зі змістовим модулем «Геологія»)

Будівельні конструкції

Основи розрахунків будівельних конструкцій

Технологія і організація будівельного виробництва

Практика навчальна (інженерна геодезія)

Практика виробнича

Атестаційний кваліфікаційний іспит


Результати обговорення освітньої програми

Зведена таблиця пропозицій/рекомендацій/зауважень на освітньо-професійну програму 2021 року вступу