PDFДрук

193 Геодезія та землеустрій

Навчальний план 2024

Освітньо-професійна програма 2024

Навчальний план 2023

Освітньо-професійна програма 2023

Стандарт фахової передвищої освіти 2023

Освітньо-професійна програма 2022

Навчальний план 2022

Тимчасовий стандарт фахової передвищої освіти 2021

Силабуси навчальних дисциплін

Цикл загальної підготовки:

Правознавство

Екологія

Фізика

Хімія

Інформаційні технології і програмне забезпечення

Історія державності та культури України

Економічна теорія

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Вища математика

Українська мова за професійним спрямуванням

Соціологія і психологія

Фізичне виховання та самовдосконалення

Основи філософських знань


Цикл фахової підготовки:

Вступ до спеціальності (зі змістовим модулем: історія земельних відносин)

Електронні геодезичні прилади

Основи ґрунтознавства та геології

Топографічне та землевпорядне креслення

Геодезія

Землевпорядне проєктування

Фотограмметрія (зі змістовим модулем: дистанційне зондування Землі)

Основи картографування

Стандартизація та метрологія у землеустрої

Геодезичні роботи при землеустрої

Ланшафтознавство в землеустрої

Основи сільськогосподарського виробництва

Організація землевпорядних робіт

Комп'ютеризація землевпорядного виробництва

Земельне право

Земельний кадастр

Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва

Грошова оцінка земель і нерухомості

Управління земельними ресурсами (зі змістовим модулем: менеджмент в землевпорядкуванні)

Державний контроль за використанням та охороною земель і їх моніторинг


Цикл практичної підготовки:

Практика навчальна (теодолітна зйомка, нівелювання)

Практика навчальна (мензульна зйомка, тахеометрична зйомка, землевпорядне проєктування,електронна тахеометрія)

Практика виробнича


Атестація:

Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт)


Результати обговорення освітньої програми:

Зведена таблиця пропозицій та зауважень на ОПП 2021 року вступу

Зведена таблиця пропозицій та зауважень на ОПП 2022 року вступу