Друк

Молодший спеціаліст

Освітні програми ПТ КІСумДУ

Загальна інформація →

Освітні програми →

Молодший спеціаліст

→ Організація виробництва
→ Обслуговування комп'ютерних систем і мереж
→ Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
→ Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації
→ Будівництво та експлуатація будівель і споруд
→ Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій
→ Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів
→ Землевпорядкування

Текст в кожній освітній програмі:

Організація виробництва
Офіційна назва освітньої програми: Організація виробництва
Галузь знань: 07. Управління та адміністрування
Спеціальність: 073. Менеджмент
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації: молодший спеціаліст менеджменту
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 150 кредитів ЄКТС; термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 6 місяців; на основі повної загальної середньої освіти та/або освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  ‒ 2 роки 6 місяців.
Основний фокус освітньої програми: акцент на управління організацією у будівельній галузі, ідентифікація та використання інформації для прийняття рішень у звичних умовах з елементами непередбачуваності, аналіз та застосування положень нормативно-правової бази, невід'ємно пов'язаної з управлінською діяльністю.
Ключові слова: менеджмент; управління організацією; будівництво; операційний менеджмент; управлінське рішення; невизначеність.
Придатність до працевлаштування:

Форма атестації: атестаційний екзамен.

Обслуговування комп'ютерних систем і мереж
Офіційна назва освітньої програми: Обслуговування комп'ютерних систем і мереж
Галузь знань: 12. Інформаційні технології
Спеціальність: 123. Комп’ютерна інженерія
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації: молодший спеціаліст комп’ютерної інженерії
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 180 кредитів ЄКТС; термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців; на основі повної загальної середньої освіти та/або освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  ‒ 3 роки 10 місяців.
Основний фокус освітньої програми: підготовка фахівців, здатних самостійно використовувати і впроваджувати технології комп'ютерної інженерії, зокрема
принципів роботи та архітектури мікропроцесорної техніки, компонентів комп’ютерних систем, побудови і експлуатації комп’ютерних систем та мереж, методів і технологій створення системних та прикладних програм в рамках функціонального, процедурного та об’єктно-орієнтованого підходу для настільних, мобільних, портативних, вбудованих та хмарних систем.
Ключові слова: обслуговування комп’ютерних систем і мереж, програмування, адміністрування.
Придатність до працевлаштування:

Форма атестації: кваліфікаційна робота (дипломний проект).

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
Офіційна назва освітньої програми: Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
Галузь знань: 13. Механічна інженерія
Спеціальність: 133. Галузеве машинобудування
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації: молодший спеціаліст галузевого машинобудування
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 180 кредитів ЄКТС; термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців; на основі повної загальної середньої освіти та/або освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  ‒ 3 роки 10 місяців.
Основний фокус освітньої програми: акцент на здатність до виробничо-технологічної, конструкторської, технологічної діяльності на машинобудівних підприємствах усіх форм власності.
Ключові слова: галузеве машинобудування, промисловість, виробничі процеси, продукція.
Придатність до працевлаштування:

Форма атестації: кваліфікаційна робота (дипломний проект).

Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації
Офіційна назва освітньої програми: Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації
Галузь знань: 17. Електроніка та телекомунікації
Спеціальність: 171. Електроніка
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації: молодший спеціаліст електроніки
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 180 кредитів ЄКТС; термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців; на основі повної загальної середньої освіти та/або освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  ‒ 3 роки 10 місяців.
Основний фокус освітньої програми: програма базується на теоретичних та практичних концепціях електроніки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку електронних засобів.
Ключові слова: електроніка, телекомунікації, електронні пристрої, засоби автоматизації, проектування, конструювання.
Придатність до працевлаштування:

Форма атестації: кваліфікаційна робота (дипломний проект).

  Будівництво та експлуатація будівель і споруд
Офіційна назва освітньої програми: Будівництво та експлуатація будівель і споруд
Галузь знань: 19. Архітектура та будівництво
Спеціальність: 192. Будівництво та цивільна інженерія
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації: молодший спеціаліст будівництва та цивільної інженерії
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 180 кредитів ЄКТС; термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців; на основі повної загальної середньої освіти та/або освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  ‒ 3 роки 10 місяців.
Основний фокус освітньої програми: акцент на організацію будівництва та експлуатації будівель і споруд, аналіз вихідних даних, урахування та застосування положень нормативно-правової бази, невід'ємно пов'язаної з архітектурно-будівельною діяльністю.
Ключові слова: будівництво, цивільна інженерія, будівлі, споруди, експлуатація, планування, проектування.
Придатність до працевлаштування:

Форма атестації: кваліфікаційна робота (дипломний проект).

Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій
Офіційна назва освітньої програми: Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій
Галузь знань: 19. Архітектура та будівництво
Спеціальність: 192. Будівництво та цивільна інженерія
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації: молодший спеціаліст будівництва та цивільної інженерії
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 180 кредитів ЄКТС; термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців; на основі повної загальної середньої освіти та/або освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  ‒ 3 роки 10 місяців.
Основний фокус освітньої програми: акцент на організацію будівництва, обслуговування  і ремонту залізниць, аналіз вихідних даних для прийняття рішень з елементами різної складності, урахування та застосування положень нормативно-правової бази, невід'ємно пов'язаної з архітектурно-будівельною діяльністю.
Ключові слова: будівництво, цивільна інженерія, залізничні колії, обслуговування, планування, проектне рішення.
Придатність до працевлаштування:

Форма атестації: кваліфікаційна робота (дипломний проект).

Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів
Офіційна назва освітньої програми: Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів
Галузь знань: 19. Архітектура та будівництво
Спеціальність: 192. Будівництво та цивільна інженерія
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації: молодший спеціаліст будівництва та цивільної інженерії
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 180 кредитів ЄКТС; термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців; на основі повної загальної середньої освіти та/або освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  ‒ 3 роки 10 місяців.
Основний фокус освітньої програми: акцент на організацію будівництва, експлуатації і ремонту автомобільних доріг та аеродромів, аналіз вихідних даних, урахування та застосування положень нормативно-правової бази, невід'ємно пов'язаної з архітектурно-будівельною діяльністю.
Ключові слова: будівництво, цивільна інженерія, автомобільні дороги, аеродроми, експлуатація, організація, утримання і ремонт обґрунтування, проектування.
Придатність до працевлаштування:

Форма атестації: кваліфікаційна робота (дипломний проект).

Землевпорядкування
Офіційна назва освітньої програми: Землевпорядкування
Галузь знань: 19. Архітектура та будівництво
Спеціальність: 193. Геодезія та землеустрій
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації: молодший спеціаліст геодезії та землеустрою
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 180 кредитів ЄКТС; термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців; на основі повної загальної середньої освіти та/або освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  ‒ 3 роки 10 місяців.
Основний фокус освітньої програми: програма базується на теоріях і концепціях геодезії та землеустрою, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку геодезії та землеустрою, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра.
Ключові слова: геодезія, землеустрій, землевпорядкування, землевпорядне проектування.
Придатність до працевлаштування:

Форма атестації: кваліфікаційна робота (дипломний проект).