PDFДрук

Якість освіти

Система забезпечення якості освітньої діяльності фахової передвищої та вищої освіти Відокремленого структурного підрозділу «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» функціонує відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту, Закону України «Про вищу освіту» та Стандартів і рекомендацій забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти.

Мета внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності фахової передвищої та вищої освіти Класичного фахового коледжу СумДУ» –реалізація умов для якісної підготовки конкурентоспроможних, висококваліфікованих фахівців відповідно до вимог державних освітніх стандартів для державного і регіонального ринку праці, здатних адаптуватися у суспільстві, з активною життєвою позицією.


Нормативна база із забезпечення якості освітньої діяльності фахової передвищої та вищої освіти КФК СумДУ

Діагностичний інструментарій

Результати моніторингу якості надання освітніх послуг