PDFДрук

Бібліотека


Бібліотека  навчального закладу є обов’язковим його структурним підрозділом, а за своєю суттю - своєрідним осередком знань, культури та духовності.
Бібліотека Політехнічного технікуму КІ СУМДУ  веде свій відлік із 1890 року – від дня народження навчального закладу ( на той час - Технічне залізничне училище).  Історія бібліотеки – невід’ємна складова історії технікуму. Разом вони  долали труднощі, здобували перемоги. Із року в рік поповнювалася книгами, періодичними виданнями, збільшувала коло користувачів. Збагачувалася її матеріально-технічна база, накопичувався досвід, примножувалися традиції.
Сьогодні, у добу комп’ютеризації, книга все ж таки залишається неоціненним скарбом, джерелом мудрості, знань, досвіду та фундаментом освіти; а бібліотеку, книгозбірню, можна по праву вважати основою цього фундаменту.
Одне з провідних завдань бібліотеки навчального закладу – навчити студентів вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, самостійно здобувати знання, вести науково-дослідницьку роботу. Для цього необхідно сформувати у здобувачів освіти певні навички роботи з книгою, бібліографічною інформацією.
Важливим напрямком роботи бібліотеки є сприяння організації позанавчальної роботи закладу, формування громадянської, соціально активної компетентності  сучасної молоді.
У  Політехнічному технікумі КІ СумДУ добре налагоджена система бібліотечно - інформаційного забезпечення всіх категорій читачів (студентів , викладачів, співробітників).

   Бібліотечний фонд становить понад 90 тис. примірників. Читальна зала, оснащена сучасною комп'ютерною технікою, має відкритий доступ до всіх видів інформаційних ресурсів; у ній облаштовано 9 автоматизованих робочих місць, підключених до Інтернет; реалізовано доступ до електронних копій підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, конспектів лекцій тощо; реалізовано доступ до електронного каталогу з локальної мережі технікуму та мережі Інтернет. До послуг користувачів бібліотеки- безпровідний Wi- Fi. Оновлена бібліотечна частина сайту ПТ КІСумДУ, що дозволяє користувачам орієнтуватися в її інформаційному просторі через Інтернет; надається можливість ознайомитись з бюлетенем нових надходжень, стрічкою новин  та ін.
Книговидача за рік становить 45384 примірники. Протягом року бібліотека обслуговує більше 22000 тис. користувачів.
Електронний каталог бібліотеки налічує 68559  описів .
Студенти, викладачі та працівники ПТ КІСумДУ мають можливість користуватися бібліотечними фондами  Сумського державного університету, який забезпечує європейський стандарт інформаційної підтримки його науково-освітньої діяльності. Бібліотечно-інформаційна система університету організована таким чином, що з кожного робочого місця є можливість доступу до необхідної інформації через сайт бібліотеки СумДУ(www.library.sumdu.edu.ua).
Найголовнішою запорукою успіху бібліотеки  є її працівники, які люблять свою справу і відвідувачів , для яких вони працюють.
Тож запрошуємо до співпраці!                                                                 
Бібліотека працює щоденно з 8.00 до 17.00, вихідний субота – неділя.


Результати вибору проектів підручників загальноосвітнього циклу 2019 р