PDFДрук

БібліотекаБібліотека Відокремленого структурного підрозділу «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» веде свій відлік із 1890 року – від дня народження навчального закладу ( на той час - Технічне залізничне училище). Історія бібліотеки – невід’ємна складова історії коледжу. Разом вони долали труднощі, здобували перемоги.

Сьогодення надиктовує коледжу нову модель бібліотеки, вимагає наповнення її новим змістом, виділяє пріоритетні напрямки функціонування. Адже сучасна бібліотека - це універсальна централізована інформаційна система, призначена для накопичення, упорядкування, обліку, обробляння, зберігання, використання фондів друкованих та електронних документів та управління ними. Головним завданням бібліотеки нині  є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.

Відповідно  до Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» та в рамках Стратегії  розвитку Бібліотеки СумДУ на 2018-22 рр., бібліотека організовує роботу з обслуговування читачів; здійснює довідково-бібліографічну та інформаційну роботу; займається комплектуванням та обліком фонду; проводить організаційно-методичну та культурно-просвітницьку діяльність; співробітники постійно підвищують професійний рівень.

Бібліотечний фонд становить понад 70 тис. примірників. Читальна зала, оснащена сучасною комп'ютерною технікою, має відкритий доступ до всіх видів інформаційних ресурсів; у ній облаштовано 8 автоматизованих робочих місць, підключених до мережі Інтернет. До послуг користувачів бібліотеки- безпровідний Wi- Fi.

Для забезпечення якісного довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування викладачів коледжу, студентів та інших читачів використовується автоматизована система АБІС «УФД. Бібліотека».

 Книговидача за рік становить близько 16 тис. примірників. Протягом року бібліотека обслуговує більше 9 тис. користувачів
 Електронний каталог бібліотеки налічує 65587 описів .

 Студенти, викладачі та працівники КФК СумДУ мають можливість користуватися бібліотечними фондами Сумського державного університету, який забезпечує європейський стандарт інформаційної підтримки науково-освітньої діяльності. Бібліотечно-інформаційна система університету організована таким чином, що з кожного робочого місця є можливість доступу до необхідної інформації через сайт бібліотеки СумДУ
 Найголовнішою запорукою успіху бібліотеки є її працівники, які люблять свою справу і відвідувачів, для яких вони працюють.

 Тож запрошуємо до співпраці!

 Бібліотека працює щоденно з 8.00 до 17.00, вихідний: субота – неділя.


Корисні посилання:

Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету 

Репозитарій СумДУ

Наукова періодика СумДУ