Друк

БібліотекаБібліотека навчального закладу є обов’язковим його структурним підрозділом, а за своєю суттю - своєрідним осередком знань, культури та духовності.
Бібліотека Відокремленого структурного підрозділу «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» веде свій відлік із 1890 року – від дня народження навчального закладу ( на той час - Технічне залізничне училище). Історія бібліотеки – невід’ємна складова історії коледжу. Разом вони долали труднощі, здобували перемоги. Із року в рік поповнювалася книгами, періодичними виданнями, збільшувала коло користувачів. Збагачувалася її матеріально-технічна база, накопичувався досвід, примножувалися традиції.
Сьогодні, у добу комп’ютеризації, книга все ж таки залишається неоціненним скарбом, джерелом мудрості, знань, досвіду та фундаментом освіти; а бібліотеку, книгозбірню, можна по праву вважати основою цього фундаменту.
Одне з провідних завдань бібліотеки навчального закладу – навчити студентів вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, самостійно здобувати знання, вести науково-дослідницьку роботу. Для цього необхідно сформувати у здобувачів освіти певні навички роботи з книгою, бібліографічною інформацією.
Важливим напрямком роботи бібліотеки є сприяння організації позанавчальної роботи закладу, формування громадянської, соціально активної компетентності сучасної молоді.
У Класичному фаховому коледжі СумДУ добре налагоджена система бібліотечно - інформаційного забезпечення всіх категорій читачів (студентів , викладачів, співробітників).

Бібліотечний фонд становить понад 70 тис. примірників. Читальна зала, оснащена сучасною комп'ютерною технікою, має відкритий доступ до всіх видів інформаційних ресурсів; у ній облаштовано 9 автоматизованих робочих місць, підключених до Інтернет; реалізовано доступ до електронних копій підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, конспектів лекцій тощо; реалізовано доступ до електронного каталогу з локальної мережі коледжу та мережі Інтернет. До послуг користувачів бібліотеки- безпровідний Wi- Fi. Оновлена бібліотечна частина сайту КФК СумДУ, що дозволяє користувачам орієнтуватися в її інформаційному просторі через Інтернет; надається можливість ознайомитись з бюлетенем нових надходжень, стрічкою новин та ін.
Книговидача за рік становить 20 тис. примірників. Протягом року бібліотека обслуговує більше 10 тис. користувачів
Електронний каталог бібліотеки налічує 75741 описів .
Студенти, викладачі та працівники КФК СумДУ мають можливість користуватися бібліотечними фондами Сумського державного університету, який забезпечує європейський стандарт інформаційної підтримки його науково-освітньої діяльності. Бібліотечно-інформаційна система університету організована таким чином, що з кожного робочого місця є можливість доступу до необхідної інформації через сайт бібліотеки СумДУ (www.library.sumdu.edu.ua).
Найголовнішою запорукою успіху бібліотеки є її працівники, які люблять свою справу і відвідувачів, для яких вони працюють.
Тож запрошуємо до співпраці!
Бібліотека працює щоденно з 8.00 до 16.00, вихідний: субота – неділя.