Друк

Самоврядування

Студентське самоврядування в Класичному фаховому коледжі СумДУ  представлене самостійною громадською діяльністю студентів з реалізації функцій управління коледжем, за якої студенти на рівні академічної групи, відділення, гуртожитку мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління. Основна мета студентського самоврядування – забезпечення виконання студентами своїх обов’язків  та захист їхніх прав, сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього керівника, організатора. У Класичному фаховому коледжі СумДУ студентське самоврядування здійснюється Молодіжною спілкою студентів КФКСумДУ та має свою, визначену відповідним Положенням, модель.


Одним із пріоритетних напрямів роботи органів студентського самоврядування є налагодження конструктивної взаємодії з адміністрацією закладу вищої освіти.

МСС КФКСумДУ  є посередником між адміністрацією закладу та студентськими колективами. Представники студентського самоврядування входять до складу педагогічної ради, конференції трудового колективу, стипендіальної комісії, тим самим активно впливають на рішення та мають право їх корегувати. Виключно за згодою студентського парламенту у коледжі приймаються рішення про: відрахування студента з закладу вищої освіти; переведення студентаза рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з контракту на навчання за державним замовленням; підвищення плати за навчання; поселення студента в гуртожиток та виселення з гуртожитку; затвердження правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти тощо.  Студентське самоврядування КФКСумДУ постійно співпрацює з адміністрацією, вирішуючи питання, які стосуються студентів. Усі культурно-масові заходи відбуваються завдяки активній співпраці активістів з адміністрацією. Студенти звертаються з проханнями про підтримку з боку адміністрації, а та, у свою чергу, звертається до активістів з проханнями про інформування та забезпечення студентів новими знаннями та інформацією. Студенти активно долучаються до вирішення нагальних питань та формування цілей та стратегії розвитку коледжу.


Співпраця між адміністрацією закладу та студентським самоврядуванням є злагодженою та систематичною завдяки:

1) аналізу процесів розвитку студентського  самоврядування шляхом проведення соціологічних досліджень з організації студентського самоврядування;

2) надання студентському самоврядуванню належної правової, економічної, організаційної та інформаційної підтримки;

3) створенню адміністрацією коледжу сприятливого соціально-психологічного мікроклімату в колективах, атмосфери довіри студентів до викладачів і керівництва;

4) кадровій підтримці студентського самоврядування в особах заступника директора з виховної роботи та класних керівників і т.д.

У сучасних умовах  життя коледжу не можна уявити без тісної співпраці студентського самоврядування з адміністрацією закладу освіти в реалізації освітянської місії. Нові форми та формат взаємодії інноваційної співпраці активно впроваджуються у життя.
Склад студентського парламенту Молодіжної спілки студентів Класичного фахового коледжу Сум ДУ

(2020-2021 н.р.)

Президент – Шешеня Валерія Олександрівна, 231 група

Відповідальний секретар - Фесенко Валерія Олександрівна, 131 група


Віце-президент з навчальної роботи – Саніна Вікторія Сергіївна, 141група
 Віце-президент з соціально-побутових питань - Проценко Анжеліка Юріївна, 821 група
Віце-президент з питань масової інформації – Шабан Карина Павлівна, 831 група
Віце-президент з питань спорту та туризму - Пономарьова Карина Ваагівна, 631 група
Віце-президент з культурно-масової роботи - Коновал Інна Анатоліївна, 841 група

Віце-президент з профорієнтаційної та адаптаційної роботи - Домащенко Дмитро Олександрович, 731 група
Студентський завідуючий відділенням «Будівництво будівель і споруд та землевпорядкування» - Корнієнко Катерина Анатоліївна, 231 група
Студентський завідуючий відділенням «Будівництво залізниць та автошляхів» - Шобей Марина Володимирівна, 141 група
 Студентський завідуючий відділенням «Менеджмент та матеріалообробка» - Реп`ях Альона Сергіївна, 641 група
Студентський завідуючий відділенням «Комп’ютерні та електронні технології» - Митрохін Денис Костянтинович, 731 група.