PDFДрук

Позанавчальна робота


Відділ позанавчальної роботи
У Політехнічному технікумі КІСумДУ виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у закладі освіти, що спрямовується на формування:

  • відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї  діяльності на користь іншим людям і суспільству;
  • поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина;
  • патріотизму, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, традицій і надбань Українського народу;
  • усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та Законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та хабарництва, потреби захищати суверенітет і державну цілісність України;
  • поваги до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливого ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
  • нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного  насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
  • громадянської культури та культури демократії;
  • культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
  • прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
  • почуттів доброти, милосердя, толерантності, терпимості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії.

Головною метою виховної роботи у технікумі є формування гармонійно розвиненої, соціально активної, національно свідомої особистості, професійно-грамотного, творчого фахівця, який поєднує в собі високі духовність і моральність, професійну компетентність, здатність самостійно та нестандартно мислити, приймати рішення, швидко орієнтуватися у складних обставинах суспільного й особистого життя.
Візитівкою позанавчального відділу технікуму є проведення традиційних тематичних заходів різного спрямування: проведення Дня знань, Свята працівників освіти, Дня весни, Дня першокурснику, Дня здоров’я, «Дня вишиваної сорочки», благодійного фестивалю для дітей з обмеженими фізичними можливостями «Сяйво надії», фестивалю – конкурсу патріотичної пісні «Від серця до серця» і т. інш.
У технікумі працює розгалужена система об’єднань за інтересами, де студенти можуть розвинути свої творчі, спортивні, музичні, технічні здібності та таланти. Більшість об’єднань працює у межах проекту «Коло друзів», що реалізується при співпраці з Благодійним фондом «Відень». Серед них: клуб вивчення англійської мови «LINGUACAT», клуб декоративно-ужиткового мистецтва «MadeinUkraine», клуб «Вокально-інструментальна гра», дискусійний клуб «Погляд», клуб «Аеробіка», клуб «Соціальне волонтерство». Крім того студенти технікуму відвідують різноманітні спортивні секції, є членами вокальної студії «Елегія» та хореографічного колективу «Артез», займаються технічною творчістю у клубі «Робототехніка» ( при співпраці з Конотопським ІТ-кластером).
На базі технікуму діє Громадянської організації «Молодіжна організація студентів «Новий час», яка за час існування отримала гранти посольства США в Україні, Міжнародного благодійного фонду «Відродження», Всеукраїнського жіночого фонду, грант Президента України для обдарованої молоді. На разі члени Громадянської організації «Молодіжна організація студентів «Новий час» беруть активну участь у міському конкурсі проектів представлених інститутами громадянського суспільства. Протягом декількох років за кошти місцевого бюджету реалізується Національно-патріотичний проект соціально-культурного обміну студентів «Алея співдружності студентів», нещодавно було реалізовано Соціальний проект підвищення життєвої компетентності підлітків м.Конотоп «Здоровий вибір», готується до реалізації Соціальний проект формування особистої відповідальності підростаючого покоління «Відповідальність починається з мене».
Важливими органами у здійсненні виховної, профілактичної роботи є Рада профілактики правопорушень та Наркопост. У межах діяльності цих органів проводяться превентивні заходи спрямовані на попередження правопорушень, адитивної поведінки та неуспішності студентів закладу.
Студентське самоврядування технікуму є потужним органом, що є посередником між студентами та адміністрацією технікуму. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної та громадської активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, стимулювання до покращення навчання та спортивної діяльності, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними професійного досвіду, якостей та навичок лідера, організатора, керівника. Органом студентського самоврядування у ПТКІСумДУ є Парламент Молодіжної спілки студентів.
У технікумі систематично працює методичне об’єднання наставників академічних груп. На засіданнях методичного об’єднання наставників академічних груп розглядаються актуальні питання виховання підростаючого покоління, інноваційні методи, методики та прийоми виховної роботи, проблемні питання у роботі наставників зі студентами та батьками і т.інш.
Колектив технікуму працює над пошуком та впровадженням нових методів та форм у справу  виховання спеціалістів майбутнього. Виховна діяльність у технікумі, щороку розвиваючись та вдосконалюючись, відповідає нормативним актам і носить динамічний характер.