PDFДрук

Позанавчальна робота

ВІДДІЛ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ


У Класичному фаховому коледжі Сумського державного університету виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу, що спрямований на формування:
- відповідальності громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь інших людей і суспільства;
- гідності та поваги до прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина;
- почуттів патріотизму, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, традицій і надбань українського народу;
- усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та Законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та хабарництва, потреби захищати суверенітет і державну цілісність України;
- почуття поваги до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливого ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
- почуття нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
- громадянської культури та культури демократії;
- культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
- прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- почуттів доброти, милосердя, толерантності, терпимості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії.
Головною метою виховної роботи у коледжі є формування гармонійно розвиненої, соціально активної, національно свідомої особистості, професійно-грамотного, творчого фахівця, який поєднує в собі високий рівень духовності й моральності, професійну компетентність, здатність самостійно та нестандартно мислити, приймати рішення, швидко орієнтуватися в складних обставинах суспільного й особистого життя.
Досягнення мети виховання передбачає вирішення таких завдань:
– забезпечення умов для самореалізації особистості студента відповідно до його здібностей, власних i суспільних потреб та інтересів;
– формування у студентів основ загальнолюдської й народної моралі, культури поведінки, готовності будувати своє життя за принципами гуманізму;
– виховання любові до рідної землі, родини, свого народу, Батьківщини, формування національної свідомості, готовності до творчої праці на благо людей, подвигу в ім’я процвітання держави;
– виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів, формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;
– розвиток естетичних потреб, почуттів, художніх здібностей студентів, їх готовності будувати власне життя за законами краси;
– розвиток у студентів потреби у здоровому способі життя, формування відповідального ставлення до власного здоров’я як найбільшої життєвої цінності;
– виховання у студентів свідомого ставлення до своїх професійних обов’язків як вищої цінності людини й суспільства, формування готовності до праці в умовах ринкової економіки, розвиток діловитості, підприємливості.
У коледжі виховна робота здійснюється за такими основними напрямками:
1.Художньо-мистецькі заходи.
2.Національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання.
3. Превентивне виховання та правова освіта.
4.Морально-етичне виховання.
5. Художньо-естетичне виховання.
6. Екологічне виховання.
7. Фізичне виховання та формування здорового способу життя.
8. Трудове та економічне виховання. Формування поваги до обраної професії.
9.Родинно-сімейне виховання.
10.Робота органів студентського самоврядування.
Візитівкою відділу позанавчальної роботи коледжу є проведення традиційних тематичних заходів різного спрямування: Дня знань, Свята працівників освіти, Дня весни, Дня першокурсника, Дня здоров’я, Дня вишиваної сорочки, благодійного фестивалю для дітей з обмеженими фізичними можливостями «Сяйво надій», фестивалю-конкурсу патріотичної пісні «Від серця до серця» та ін.
У коледжі працює розгалужена система об’єднань за інтересами, де студенти можуть розвинути свої творчі, спортивні, музичні, технічні здібності та таланти. Більшість об’єднань працює у межах проєкту «Коло друзів», що реалізується за співпраці з Благодійним фондом «Відень». Серед них: театральний гурток, арт-об’єднання «Фотографи КФКСумДУ», клуб вивчення англійської мови «LINGUACAT», клуб декоративно-ужиткового мистецтва «MADE IN UKRAINE», клуб «Вокально-інструментальна гра», дискусійний клуб «Погляд», клуб «Аеробіка», клуб «Соціальне волонтерство». Крім того, студенти коледжжу відвідують різноманітні спортивні секції, є членами вокальної студії «Елегія» та хореографічного колективу «Артез», займаються технічною творчістю у клубі «Робототехніка» (за співпраці з Конотопським ІТ-кластером).
На базі коледжу діє Громадська організація «Молодіжна організація студентів «Новий час», яка за час існування отримала гранти посольства США в Україні, Міжнародного благодійного фонду «Відродження», Всеукраїнського жіночого фонду, грант Президента України для обдарованої молоді. Наразі члени Громадської організації «Молодіжна організація студентів «Новий час» беруть активну участь у міському конкурсі проєктів, представлених інститутами громадянського суспільства. Протягом декількох років за кошти місцевого бюджету реалізується національно-патріотичний проєкт соціально-культурного обміну студентів «Алея співдружності студентів», нещодавно було реалізовано соціальний проєкт підвищення життєвої компетентності підлітків м. Конотоп «Здоровий вибір», соціальний проєкт формування особистої відповідальності підростаючого покоління «Відповідальність починається з мене», соціальний проєкт-форум представників студентського та учнівського самоврядування м. Конотоп «Майстерня лідерів».
Важливими органами у здійсненні виховної, профілактичної роботи є Рада профілактики правопорушень та Наркопост. У межах діяльності цих органів проводяться превентивні заходи, спрямовані на попередження правопорушень, адиктивної поведінки та неуспішності студентів закладу.
Студентське самоврядування коледжу - це потужний орган, що є посередником між студентами та адміністрацією закладу. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної та громадської активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, стимулювання до покращення навчання та спортивної діяльності, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними професійного досвіду, якостей та навичок лідера, організатора, керівника. Органом студентського самоврядування в КФКСумДУ є Парламент Молодіжної спілки студентів.
У коледжі систематично працює методичне об’єднання класних керівників. На його засіданнях розглядаються актуальні питання виховання підростаючого покоління, інноваційні методи, методики та прийоми виховної роботи, проблемні питання в роботі наставників із студентами та батьками.
Колектив коледжу працює над пошуком та впровадженням нових методів та форм виховання спеціалістів майбутнього. Виховна діяльність у закладі, щороку розвиваючись та вдосконалюючись, відповідає нормативним актам і носить динамічний характер.
До відділу позанавчальної роботи КФКСумДУ входять:
Керівник відділу - заступник директора з виховної роботи Бібік Юлія Володимирівна.
Соціальний педагог – Волосюк Тетяна Вікторівна.
Практичний психолог, керівник клубу «Соціальне волонтерство» – Юрченко Олена Володимирівна.
Керівник культурно-мистецького центру, дискусійного клубу «Погляд» – Швидка Алла Іванівна.
Організатор, керівник хореографічного колективу «Артез» – Бондаренко Олена Євгенівна.
Керівник вокальної студії «Елегія» – Бібик Лілія Юріївна.
Керівник гуртка «Вокально-інструментальна гра» - Коломійченко Ігор Васильович.
Фахівець відділу позанавчальної роботи, керівник клубу декоративно-ужиткового мистецтва «Made in Ukraine» – Соболєва Ольга Олексіївна.
Вихователь гуртожитку – Халімонова Галина Олександрівна.


alt