ШАНОВНІ СТЕЙКХОЛДЕРИ!

Запрошуємо долучитися до публічного громадського обговорення проєктів освітньопрофесійних програм та освітньої діяльності щодо їх реалізації у Класичному фаховому коледжі СумДУ

ПОЧАТКОВИЙ (КОРОТКИЙ ЦИКЛ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Професійна освіта. Будівництво та зварювання

Проєкт освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Будівництво та зварювання» (спеціальність 015 Професійна освіта. Будівництво)
Зауваження та пропозиції до проєкту освітньої програми просимо направляти через Google Форм

Фізична культура і спорт

Проєкт освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» (спеціальність 017 Фізична культура і спорт)
Зауваження та пропозиції до проєкту освітньої програми просимо направляти через Google Форм

Менеджмент організацій

Проєкт освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій» (спеціальність 073 Менеджмент)
Зауваження та пропозиції до проєкту освітньої програми просимо направляти через Google Форм

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Проєкт освітньо-професійної програми «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» (спеціальність 133 Галузеве машинобудування)
Зауваження та пропозиції до проєкту освітньої програми просимо направляти через Google Форм

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Проєкт освітньо-професійної програми «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» (спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія)
Зауваження та пропозиції до проєкту освітньої програми просимо направляти через Google Форм

ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА

Землевпорядкування

Проєкт освітньо-професійної програми «Землевпорядкування» (спеціальність 193 Геодезія та землеустрій)

Зауваження та пропозиції до проєкту освітньої програми просимо направляти через Google Форм

PEER FEEDBACK/ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ
Рецензії-відгуки на освітні програми зі спеціальності 015.Професійна освіта. Будівництво
Рецензії-відгуки на освітні програми зі спеціальності 017.Фізична культура і спорт
Рецензії-відгуки на освітні програми зі спеціальності 073.Менеджмент
Рецензії-відгуки на освітні програми зі спеціальності 133. Галузеве машинобудування
Рецензії-відгуки на освітні програми зі спеціальності 192.Будівництво та цивільна інженерія
Рецензії-відгуки на освітні програми зі спеціальності 193. Геодезія та землеустрій (ФМБ)