PDFДрук

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ!


Змістовна програма конференції передбачає роботу секцій із актуальною проблематикою, а саме:

Секція 1. Історія становлення транспортної та будівельної галузей:

- історичні аспекти розвитку транспорту;

- історичні аспекти розвитку будівництва.

Секція 2. Транспортна та будівельна галузі: сучасний стан, перспективи розвитку:

- використання інноваційних технологій у галузях транспорту та будівництва;

- застосування нових будівельних матеріалів та сучасних технологій;

- розвиток інфраструктури транспортної та будівельної галузей;

- автоматизація та комп’ютеризація;

- нергоефективність та енергозбереження;

- безпека життєдіяльності;

- охорона праці;

- екологія;

- вивчення досвіду зарубіжних колег.

Секція 3. Економіко-правове забезпечення та управління підприємствами транспортної та будівельної галузей: актуальні проблеми та ефективні практики:

- правове забезпечення транспортної та будівельної галузей;

- логістика та транспорт;

- управління підприємством будівельної та транспортної сфери;

- економічна ефективність діяльності підприємств транспортної та будівельної індустрії;

- облік, аналіз, аудит, звітність і оподаткування;

- особливості організації діловодства.

Секція 4. Підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту та будівництва:

- сучасні технології організації освітнього процесу з підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту та цивільної інженерії;

- сучасні підходи до створення та підтримки здорового, психологічно, соціально та фізично безпечного освітнього середовища;

- цифровий двійник освітнього контенту як рішення інноваційних освітніх проблем;

- інноваційні технології навчання мов та культури в умовах євроінтеграції.

Реєстрація учасників є обов’язковою! Запрошуємо долучитися до активної участі у науково-методичній конференції та заповнити реєстраційну Google-форму за посиланням:

https://forms.gle/wv98CcUTfgjzBrbk6

Деталі за посиланням:

https://docs.google.com/.../1nMi.../edit...