PDFДрук

Державний контроль!

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 22 грудня 2021 року № 2249-Е із 24 по 26 січня 2022 року у закладі відбудеться акредитаційна експертиза за спеціальністю 073 Менеджмент (освітня програма «Менеджмент організацій») за початковим рівнем (короткий цикл) із використанням технічних засобів відеозв’язку.