PDFДрук

Здобувачам освіти І курсу розкрили ази Всесвітнього тяжіння

17 лютого доктор педагогічних наук, доцент Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка Борис Грудинін для здобувачів освіти Класичного коледжу дистанційно, в середовищі Google Meet, провів гостьову лекцію з фізики на тему: «Всесвітнє тяжіння». У ході лекції були розглянуті питання виникнення суджень про земне тяжіння, закони всесвітнього тяжіння, прояви даного явища та його застосування в техніці.

У ході лекції були задіяні мультимедійні засоби, що сприяло швидкому засвоєнню студентами матеріалу з даної теми.