PDFДрук

Діагностичний інструментарій

Анкета для опитування викладачів КФК СумДУ. Оцінювання якості освітніх та управлінських процесів

Анкета для опитування здобувачів щодо якості ОПП та освітнього процесу в умовах воєнного стану (молбаки)

Анкета для опитування здобувачів щодо якості ОПП та освітнього процесу в умовах воєнного стану (молодший спеціаліст та фаховий молбак)

Анкета для опитування роботодавців (стейкхолдерів) щодо якості підготовки випускників КФК СумДУ

Анкета для опитування випускників - молодших бакалаврів щодо якості надання освітніх послуг у КФК СумДУ

Анкета для опитування здобувачів освіти щодо особливостей організації дистанційного навчання у КФК СумДУ

Анкета для опитування здобувачів освіти щодо якості надання освітніх послуг у КФК СумДУ

Анкета для опитування здобувачів освіти КФК СумДУ щодо якості освітньої програми

Анкета для опитування здобувачів освіти КФК СумДУ щодо якості ОПП «Організація виробництва» (спеціальність 073 Менеджмент)

Анкета для опитування викладачів. Академічна доброчесність – запорука якості освіти та профілактики корупції в КФК СумДУ

Анкета для опитування керівників практики від виробництва щодо якості підготовки здобувачів освіти у КФК СумДУ