PDFДрук

Викладач Класичного фахового коледжу СумДУ є співавтором Великої української енциклопедії

У 2018 році Анатолій Васильович Рябик – викладач віділення «Будівництво будівель і споруд та землевпорядкування» долучився до написання універсальної національної енциклопедії, де зведені знання практично з усіх галузей та виробничої діяльності. Робота над проєктом триває. Поки що побачили світ лише сигнальні примірники двох енциклопедичних томів. В цілому в універсальному збірнику планується витлумачити понад 80 тисяч термінів. Чимало їх вводиться в енциклопедичний обіг уперше.

Останньою енциклопедією, якою користувалися громадяни країн пострадянського простору, була «Українська радянська енциклопедія». За декілька десятиліть після її виходу (1985р.) у суспільстві відбулися разючі зміни, які поставили нові вимоги й до наукової літератури. Тож створення нової, а тим більше україноцентричної енциклопедії, уже давно було на часі.

Планується, що «Велика українська енциклопедія» буде створена у двох версіях — друкованій та електронній. Від інших електронних ресурсів та Вікіпедії даний проєкт відрізняється тим, що він представлений, передусім, авторськими роботами, написаними провідними фахівцями різних галузей: викладачами закладів вищої освіти, співробітниками наукових інститутів, експертами галузей народного господарства, що є запорукою перевіреності та достовірності інформації.

Викладач КФК СумДУ Анатолій Рябик наповнює сторінки енциклопедії в галузі будівництва. Каже, що писати до такого престижного видання цікаво і почесно. А ще це дає йому можливість залишити по собі добру пам'ять у напрямку, в якому він уже понад 35 років викладає в рідному коледжі. З 1985 року Анатолій Васильович працював в освітньому закладі завідувачем відділення, і лише останні два роки – викладачем спецпредметів.

Колектив Класичного фахового коледжу СумДУ висловлює своє захоплення громадською активністю, інтелектуальним досвідом та небайдужістю до наповнення енциклопедичної скарбниці нашої держави Анатолія Рябика і бажає йому плідної роботи в даному напрямку!