PDFДрук

Триває робота над дипломними проєктами

Дистанційне навчання – не лише обмеження, це також можливість брати участь у організації свого робочого часу, обирати час для роботи з літературою для написання дипломної роботи, визначати швидкість дослідження матеріалів, осмислювати заплановані заходи.

Враховуючи заходи карантину, запроваджені через пандемію COVID-19, організація планування дистанційної роботи над дипломними проєктами здобувачів освіти на сьогодні є одним із головних завдань, що потребують вирішення. Процес дипломного проєктування та процедура захисту робіт дають можливість визначити відповідність засвоєних студентами рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів для осіб, які завершують навчання за освітньо-професійною програмою “Будівництво та експлуатація будівель і споруд” спеціальності 192. Будівництво та цивільна інженерія.

Для організації дистанційної роботи заступником директора з навчальної роботи Класичного фахового коледжу СумДУ Рязанцевим В.В., заввідділенням «Будівництво будівель і споруд та землевпорядкування» Бандуркою Л.В. та ГЦК “Будівництво та експлуатація будівель і споруд” Сахнюк Ю.В. спільно із викладачами ЦК “Будівництво та експлуатація будівель і споруд” визначено основні напрямки організації роботи над дипломними проєктами здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання.