PDFДрук

Про переваги та засоби інтерактивних форм навчання

Дистанційне навчання – це добре організована й контрольована самоосвіта з використанням комп’ютерної техніки й комунікаційних мереж. У світі такий різновид навчання набув поширення досить давно, проте в Україні він існує близько 10 років. Особливої необхідності даний вид освіти набув в умовах посилення карантинних вимог, спричинених пандемією COVID-19.

У нашому коледжі для дистанційного навчання здобувачів освіти, як основне Web-середовище, використовується LMS MOODLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/). Не менш важливою складовою дистанційного навчання є спілкування здобувачів освіти з викладачами: виконання завдань у групах месенджерів , проведення занять у режимі он-лайн за допомогою засобів для відеоконференцій, таких як Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Без усіх цих інтерактивних форм навчання та комунікації «здобувач освіти-викладач» процес вивчення курсу «на відстані» стає статичним і недостатньо ефективним.

Основною перевагою дистанційної форми навчання над очною формою є, передусім, її зручність: здобувач освіти самостійно обирає час і місце для навчання, наприклад, для вирішення тестів в LMS MOODLE, окрім того, заміна конспектів електронними ресурсами та новітніми методами навчання, а також постійні консультації з викладачем надають цій формі навчання додаткової переваги.