PDFДрук

Вітаємо студентів з успішним складанням атестаційного екзамену та отриманням кваліфікації молодшого спеціаліста геодезії та землеустрою

15-16 червня 2022 року відбувся атестаційний екзамен у здобувачів освіти спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (освітня програма «Землевпорядкування») на відділенні «Будівництво  будівель і с

поруд та землевпорядкування».               
      Екзаменаційна комісія у складі Світлани ПАЦАК (начальник відділу земельних ресурсів Дубов'язівської селищної ради, голова комісії), Людмили БАНДУРКИ (завідувачка відділення «Будівництво будівель і споруд та землевпорядкування», заступниця голови екзаменаційної комісії), Олени МЕЗЬ (інженер-землевпорядник ФОП «Мезь О.М.»), Олександра КЛИПИ (інженер-землевпорядник ФОП «Клипа О.М.»),Тамари ЗАБОЛОТНЬОЇ (голова циклової комісії «Землевпорядкування», викладачка спеціальних дисциплін) та Олени ЛУГОВОЇ (секретарка екзаменаційної комісії) відзначила, що 18 здобувачів освіти за освітньої програмою «Землевпорядкування» цього року успішно пройшли атестаційний екзамен,продемонстрували ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку  в галузі геодезії та землеустрою.
     Всім випускникам присвоєна кваліфікація молодший спеціаліст геодезії та землеустрою.
     За результатами навчання та атестаційного екзамену троє здобувачів освіти – Анна Тимченко, Дарія Мороз та Кирило Сахно – отримають дипломи з відзнакою.
     Вітаємо вас, 841 група !
     Бажаємо,  щоб знання та практичний досвід, здобуті у коледжі, стали надійним фундаментом для подальшого професійного росту, успіхів, наполегливості та терпіння.