PDFДрук

Забезпечення якості освітнього процесу: реалізація процедур акредитації освітніх програм у Класичному фаховому коледжі СумДУ триває!

9 листопада 2022 р. в Класичному фаховому коледжі СумДУ в змішаному форматі відбулося чергове засідання Школи гарантів, на якому були присутні понад 25 гарантів освітніх програм і членів робочих проєктних груп. Зустріч була присвячена проблемам кадрового забезпечення освітнього процесу. На засіданні було зазначено, що центром системи освіти в коледжі є викладач, який для забезпечення якості освіти має постійно самовдосконалюватись, підвищувати власний професійно-педагогічний рівень, впроваджувати у свої освітні компоненти сучасні наукові досягнення.

Координатор проєкту Світлана ВЕСПЕРІС відповіла на низку питань, які стосувалися не лише кадрового забезпечення освітнього процесу, але й розвитку наукового потенціалу викладачів. Модератор впевнена, що отримана на засіданні інформація допоможе гарантам освітніх програм підготувати акредитаційні справи на високому рівні.

Жвава дискусія між присутніми зайвий раз свідчить про актуальність і корисність проведення засідань Школи гарантів.