PDFДрук

Опитування здобувачів освіти заочної форми навчання КФК СумДУ


Коледж проводить опитування щодо якості надання освітніх послуг для здобувачів освіти заочної форми навчання КФК СумДУ.

Запрошуємо здобувачів освіти заочної форми навчання до 07 квітня 2023 року пройти дане опитування, яке проводиться з метою отримання зворотного зв’язку та об’єктивної інформації щодо задоволеності якістю освіти в коледжі, а також для вдосконалення організації освітнього процесу, створення сприятливих умов для навчання здобувачів освіти КФК СумДУ.

Анкетування проводиться на засадах анонімності, доброчесності, добровільності. Узагальнені результати анкетування будуть використані для удосконалення системи забезпечення якості освіти в закладі.

Цінуємо думку усіх учасників освітнього процесу, прислухаємося до побажань зацікавлених!