PDFДрук

Висока оцінка командної роботи коледжу!

У cічні 2023 р. в Класичному фаховому коледжі Сумського державного університету проходила зовнішня експертиза освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою підготовки фахового молодшого бакалавра.

Відповідно до наказу Державної служби якості освіти України за № 01-10/2 від 04 січня 2023 р. «Про проведення акредитаційної експертизи», з 18 по 20 січня 2023 р. в межах проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Землевпорядкування» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій у коледжі працювала експертна комісія. Члени комісії детально проаналізували документацію, оглянули навчально-матеріальну базу коледжу, ознайомилися з житлово-побутовими умовами в гуртожитках, поспілкувалися з адміністрацією, структурними підрозділами та педагогічними працівниками закладу.

За результатами проведеної експертизи комісія підготувала відповідний звіт, у якому на високому рівні оцінила організацію освітнього процесу з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Землевпорядкування» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій – 99 балів із 99 можливих, що свідчить про якісну кваліфіковану підготовку здобувачів освіти та високий професіоналізм колективу закладу (рішення акредитаційної комісії Державної служби якості освіти України, протокол № 2 від 07 березня 2023 р.).

Вітаємо викладачів, здобувачів освіти, гаранта освітньо-професійної програми, стейкголдерів та партнерів з успішним результатом. Дякуємо за єдність та командну роботу. Бажаємо й надалі залишатися інноваційним осередком інтелектуальної творчості й невтомного наукового пошуку.

Колектив коледжу висловлює вдячність Державній службі якості освіти України за професіоналізм, об’єктивність, отриманий досвід, належну фахову роботу експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи, а також за надані рекомендації, спрямовані на вдосконалення освітньої програми «Землевпорядкування».