PDFДрук

Якість освіти – запорука громадської довіри до КФК СумДУ в контексті стратегії розвитку коледжу

05 квітня 2023 р. відбувся флеш-семінар у складі заступника директора з навчальної роботи РЯЗАНЦЕВА В’ячеслава, завідувача навчально-виробничої практики КУЗЬКА Олександра, завідувача навчально-виробничими майстернями КОЛЕСНИКОВА Геннадія та завідувачів відділень БАНДУРКИ Людмили, ДИННИК Оксани, ПРИХОДЬКА Олександра, САЛІЯ Юрія.

Учасниками заходу проведено аналіз наявних освітніх програм та навчальних планів, внесено пропозиції щодо завершення роботи над їх удосконаленням для здобувачів освіти набору 2023 року, обговорено питання організації всіх видів практичної підготовки та необхідної супровідної документації, внесено пропозиції щодо покращення організації та проведення навчальних практик у навчально-виробничих майстернях коледжу. Особливу увагу було зосереджено на методах та заходах щодо підвищення якості освітнього процесу за кожною освітньою програмою, зокрема: активізація використання сучасних технологій; посилення практичної підготовки здобувачів освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності; залучення професіоналів-практиків, роботодавців, експертів галузей до організації та реалізації освітнього процесу; поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми; сприяння професійному розвитку викладачів; проведення систематичного моніторингу якості підготовки фахівців у коледжі та формування на цій основі рекомендацій щодо покращення всіх складових освітнього процесу.

Реалізація завдань, окреслених під час флеш-семінару, сприятиме забезпеченню сталого розвитку й виконанню стратегічних пріоритетів Класичного фахового коледжу СумДУ.