PDFДрук

У центрі уваги циклових комісій – якість освіти

04 квітня 2023 р. в Класичному фаховому коледжі відбулося засідання голів циклових комісій та завідувачів секцій. На зустрічі були присутні директор закладу освіти Тетяна ГРЕБЕНИК, заступник директора з навчальної роботи В’ячеслав РЯЗАНЦЕВ, директор центру професійного розвитку, керівник відділу ліцензування і акредитації Марина ІВАЩЕНКО.

Тетяна ГРЕБЕНИК зазначила, що зараз у коледжі триває чимало акредитацій освітньо-професійних програм, тому надзвичайно важливо це засідання, як і подальші, розпочинати з аналізу питань, пов’язаних з акредитаційною діяльністю коледжу. Класичний фаховий коледж успішно пройшов усі етапи процедури акредитації освітньо-професійної програми підготовки фахового молодшого бакалавра «Землевпорядкування» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій та отримав сертифікат про акредитацію строком на 5 років.

Про результати проходження акредитації освітньо-професійних програм за звітами експертних груп і наявними висновками галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти прозвітувала керівник відділу ліцензування і акредитації Марина ІВАЩЕНКО. Ішлося про такі освітні програми на початковому (короткому циклі) рівні вищої освіти, як «Фізична культура і спорт», «Будівництво та експлуатація будівель i споруд», «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях».

Присутні на засіданні також обговорили стан підготовки до акредитації освітньої програми на початковому рівні вищої освіти «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)». Щодо цього питання виступила гарантка програми, голова циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін та професійної освіти Тетяна ШУЛЬГА.

Також було розглянуто такі питання, як оновлення змісту освітньо-професійних програм для набору 2023 року; інтенсифікація зарахування результатів навчання, отриманих здобувачами освіти в неформальній освіті та в інших закладах освіти; посилення наукової складової освітніх програм, зокрема за рахунок підвищення рівня публікаційної активності викладачів у фахових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз; підготовка, рецензування та видання навчально-методичної літератури цикловими комісіями коледжу.

Директор центру професійного розвитку Марина ІВАЩЕНКО акцентувала увагу на необхідності доповнення форми силабусу робочим регламентом модульно-рейтингового контролю й оцінювання, наповнення блоку рекомендованої літератури актуальними українськими та іноземними науковими джерелами та інтернет-ресурсами, що опубліковані протягом п’яти останніх років. Водночас наголосила на забороні використання джерел інформації держави-агресора або держави-окупанта в освітніх програмах, в науковій та науково-технічній діяльності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.2022 року № 2798-IX. Серед іншого, Марина Миколаївна нагадала присутнім у формі дайджесту про сучасні педагогічні технології та інноваційні методи навчання, які дозволять не лише розширити межі педагогічної діяльності, а й осучаснити навчання та максимально наблизити його до життя.

Директор коледжу Тетяна ГРЕБЕНИК представила для обговорення Проєкт механізму рейтингового оцінювання діяльності викладачів та стимулювання роботи (преміювання) співробітників освітнього закладу.

Про необхідність запровадження опитування здобувачів освіти щодо рівня професіоналізму викладачів («Викладач очима студентів») докладно розповів заступник директора з навчальної роботи В’ячеслав РЯЗАНЦЕВ.

«Продовжуємо працювати на своєму освітянському фронті, наближаючи перемогу України разом» – саме так підсумували засідання всі присутні учасники. За результатами роботи зустрічі прийнято ряд рішень, які в подальшому визначатимуть головний вектор роботи та розвитку коледжу.