PDFДрук

Столярно-теслярські роботи на освітньо-професійній програмі «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

Столярно-теслярські роботи є досить ефективним видом навчальної практики, особливо для здобувачів освіти, які навчаються на спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Цей вид діяльності дозволяє студентам отримати практичні навички у виробничому середовищі, зрозуміти і навчитися застосовувати теоретичні знання на практиці.

Столярно-теслярські роботи передбачають виготовлення різноманітних дерев'яних виробів та будівельних конструкцій.

Для забезпечення продуктивного та безпечного виконання робіт навчальна практика проводиться під керівництвом досвідченого майстра виробничого навчання ТОЦЕНКА Олексія.

У цілому столярно-теслярські роботи допомагають здобувачам освіти розвивати професійні навички, у тому числі навички роботи з інструментами, матеріалами, а також уміння співпрацювати в команді.