PDFДрук

Формування професійної компетентності: заняття на виробництві

Безумовно, сьогодні роботодавці (стейкголдери) усе більше потребують працівників, які володіють широким технічним світоглядом, здатні швидко реагувати на будь-які зміни в технологічному процесі та спроможні передбачати наслідки цих змін, вміють оперативно розв’язувати проблеми, обґрунтовувати свої рішення, враховувати можливі ризики, можуть планувати власні дії та втілювати новітні досягнення в професійній діяльності. І в підготовці такого кваліфікованого спеціаліста важливу роль коледж надає саме заняттям на виробництві.

06 квітня 2023 р. в межах вивчення дисципліни «Технологія зварювання плавленням та джерела живлення» (викладач ТОЛОК Євген) для здобувачів освіти спеціальності 015 Професійна освіта. Будівництво було проведено заняття на виробництві. Цього разу студенти відвідали ТОВ НВО «Червоний металіст».

Здобувачі освіти побачили основні етапи виробництва та технологічні процеси. Також вони ознайомилися із сучасним обладнанням; із джерелами живлення для зварювання, які використовує зазначене вище підприємство, а саме зварювання в середовищі захисних газів. Представники ТОВ НВО «Червоний металіст» надали можливість присутнім відвідати й інші дільниці підприємства.

Переконані, такі заняття на виробництві мотивують здобувачів освіти до подальшого навчання, дослідницької роботи та професійного розвитку, розширюють знання з конкретної теми, вдосконалюють практичні навички, формують якісно нове уявлення про майбутній фах.

Дякуємо керівництву ТОВ НВО «Червоний металіст» за співпрацю та підтримку!