PDFДрук

Педагогічна практика для здобувачів коледжу

Педагогічна практика є важливим етапом у системі фахової підготовки. Саме в цей період закладаються основи майбутньої професійної діяльності, відбувається оволодіння педагогічною майстерністю, формуються відповідні професійні якості, зміцнюється інтерес до майбутньої професії.

З 10 квітня 2023 р. розпочалася педагогічна практика для здобувачів Класичного фахового коледжу СумДУ спеціальності 017 Фізична культура і спорт, зокрема відбулася настановча конференція та знайомство із закладом загальної середньої освіти. Метою цього освітнього компоненту є оволодіння сучасними технологіями навчання, виховання та розвитку учнів, методами й формами організації педагогічної взаємодії; формування педагогічних умінь і навичок роботи з дітьми різного психофізичного розвитку; виховання потреби систематичного оновлення здобутих теоретичних знань та їх використання на практиці; прагнення до самоосвіти, самовиховання, самовдосконалення та самореалізації.

Студенти-практиканти спробують себе в якості вчителя фізичної культури в молодших класах, матимуть можливість провести уроки, спортивно-оздоровчі та інші позакласні заходи.

Безумовно, така практична підготовка допомагає здобувачам освіти усвідомити специфіку педагогічної освіти, дозволяє поєднати отримані в коледжі теоретичні та методичні знання з набутими вміннями й навичками та визначити готовність студентів до самостійної подальшої професійної діяльності.

Бажаємо нашим здобувачам освіти успішної практики, натхнення, професійно-особистісного розвитку в роботі з учнями та вчителями.