PDFДрук

Основи слюсарної справи на ОПП «Будівництво, експлуатація та ремонт автомобільних шляхів і аеродромів»

Слюсарні роботи є обов’язковим різновидом навчальної практики для здобувачів освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-професійна програма «Будівництво, експлуатація та ремонт автомобільних шляхів і аеродромів»), які у Класичному фаховому коледжі СумДУ проводить майстер виробничого навчання Людмила ВАВІЛОВА.

Виконуючи слюсарні роботи в контексті навчальної практики, здобувачі освіти навчаються:

- раціонально організовувати працю на робочому місті;

- користуватися вимірювальними інструментами;

- користуватися слюсарними інструментами;

- виконувати слюсарні операції.

Практика у сфері слюсарної справи може допомогти студентам отримати практичні навички вирішення реальних технічних завдань, розвивати їхню технічну та інженерну майстерність, а також ознайомити здобувачів освіти з використанням різних слюсарних інструментів і технологій.