PDFДрук

Інформування здобувачів коледжу щодо порядку обрання дисциплін вільного вибору

21 квітня 2023 р. відбулися зустрічі зі здобувачами освіти Класичного фахового коледжу 221, 222-ск, 223-ск та 231, 232-ск, 233-ск груп спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-професійної програми «Будівництво та експлуатація будівель і споруд») щодо забезпечення реалізації ними права на вільний вибір навчальних дисциплін на відділенні «Будівництво будівель і споруд та землевпорядкування».

Варто зазначити, що зазначена процедура проводиться на засадах прозорості та студентоцентризму для створення індивідуальної освітньої траєкторії. Такий вибір студенти здійснюють, орієнтуючись на власні здібності, інтереси, потреби, мотивацію та досвід.

У цьому інформативному заході взяли участь Людмила БАНДУРКА (завідувач відділення «Будівництво будівель і споруд та землевпорядкування»), Наталія ГУЦ (завідувач секції циклової комісії будівництва та цивільної інженерії) та Тетяна СІРИК (викладач спецдисциплін).

Здобувачі коледжу були ознайомлені з діючим Положенням про організацію викладання дисциплін вільного вибору, з порядком, термінами, особливостями запису на вивчення запропонованих навчальних дисциплін та умовами формування навчальних груп для вивчення вибіркових навчальних дисциплін.

Також до відома здобувачів освіти було доведено зміст Каталогів вибіркових дисциплін № 1 та № 2 за освітньо-професійною програмою «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» та презентовано запропоновані до вибору навчальні дисципліни.

Під час проведення зустрічі здобувачі коледжу дискутували щодо задоволення професійних та особистісних потреб у процесі формування індивідуальної освітньої траєкторії, за рахунок якої, переконані, майбутні будівельники набудуть відповідних компетентностей та стануть затребуваними і конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.