PDFДрук

Неформальна освіта: підтвердження сертифікатів

17 квітня 2023 р. відповідно до затвердженого графіку відбулося засідання комісії щодо підтвердження сертифікатів неформальної освіти фахових молодших бакалаврів.

Цього разу свої знання продемонстрували здобувачі освіти 231 гр., які навчаються за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-професійна програма «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»).

Студенти надали сертифікати, отримані на освітній платформі «Дія. Цифрова освіта», для зарахування навчальної дисципліни «Інформаційні технології проєктування» та показали високий рівень знань і виявили зацікавлення в розширенні можливостей здобуття якісної освіти.